BOLLNÄS-OVANÅKERS RENHÅLLNINGS AB - BORAB Details

Vi på Borab arbetar för att minska avfallet och främja återvinning för en hållbar framtid. Det som sedan blir ett avfall gör vi en resurs av. För att vi bryr oss om nästa generation. Och nästa. BORAB (Bollnäs O...
Vi på Borab arbetar för att minska avfallet och främja återvinning för en hållbar framtid. Det som sedan blir ett avfall gör vi en resurs av. För att vi bryr oss om nästa generation. Och nästa. BORAB (Bollnäs Ovanåkers Renhållnings AB) ansvarar för kommunernas avfallsverksamhet och driver dessutom avfallsanläggningen med återvinningscentralen på Sävstaås samt återvinningscentralen i Edsbyn.BORAB är ett kommunalt företag där ägandet är fördelat mellan Bollnäs (2/3) och Ovanåker (1/3). Anläggningen är godkänd av miljödomstolen. Tillsynsmyndighet är Länsstyrelsen i Gävleborg.Till BORAB vänder du dig för att få råd när det gäller återvinning och avfallssortering. Vi på BORAB har en ständigt levande diskussion om vad vi gör, hur vi gör det och hur vi bäst når våra målsättningar. Hos oss finns kunskapen om hur avfallet ska hanteras på bästa möjliga sätt ur miljösynpunkt - och vi delar gärna med oss av denna kunskap.
Website
Employees
HQ
027825522
Location
Bollnäs, Gavleborg County

Technologies

Prospect on LinkedIn

Find verified emails and direct dial mobile numbers of contacts on LinkedIn, and sync them with your CRM instantly
Download ExtensionRepresents linkedin prospector
Browse Apollo's Directories

"We love the interface, the experience, and most importantly… the results."

Erik Straub

Chief Marketing Officer, Kickfurther

"Using Apollo, we’ve solved the biggest problem for every business, the lead problem. We are now constrained by sales time and no longer lack interested prospects."

Michael Transon

CEO, Victorious

Ready to try it out?

Get started for free, then add your whole team. You can always talk to sales if you’re interested in advanced plans.