BijDeHand Begeleiding Details

We bieden begeleiding op groepsniveau, maar ook individueel of een combinatie van beiden. We bieden huiswerkbegeleiding, bijlessen, examentrainingen en studiebegeleiding waar de nadruk met name ligt op planning...
We bieden begeleiding op groepsniveau, maar ook individueel of een combinatie van beiden. We bieden huiswerkbegeleiding, bijlessen, examentrainingen en studiebegeleiding waar de nadruk met name ligt op planning en organisatie van taken en/of leerstof.Daarnaast bieden wij specifieke zorg voor kinderen met leer- en/of gedragsproblematiek, bijvoorbeeld AD(H)D, een stoornis in het autisme spectrum, dyslexie. Deze zorgverlening wordt afgestemd op het individuele kind en diens ouders. Deze zorgverlening is met name gericht op het behouden/bevorderen van zelfredzaamheid, bevorderen van sociale vaardigheden en ontlasting van de ouders. Individuele begeleiding kan hier onderdeel van uitmaken, maar ook groepsbegeleiding wordt gegeven.BijDeHand is een jonge, professionele onderneming met een flexibele, persoonlijke en resultaatgerichte aanpak. De dagelijkse leiding is in handen van een orthopedagoge en een kinder- en jeugdpsychologe, die garant staan voor de kwaliteit van de geboden begeleiding en/of zorg. BijDeHand beschikt over een uitgebreid netwerk van organisaties waar onder: zorgbureaus, schooladviesdiensten, scholen voor speciaal onderwijs, Pedalogisch Instituut en de afdeling orthopedagogiek van de Universiteit Leiden. Indien gewenst vindt overleg plaats en/of wordt advies ingewonnen. Het team van begeleiders en bijlesdocenten bestaat uit enthousiaste, betrokken mensen. Overwegend volgen zij /of hebben zij een opleiding op HBO of academisch niveau afgerond. Vanzelfsprekend beschikken zij over voldoende kennis van zaken, maar daarnaast vinden wij goede contactuele vaardigheden, goed kunnen plannen en organiseren, helder communiceren en een positieve houding net zo belangrijk.
Employees
HQ
0614370323
Location
The Hague, South Holland

Technologies

Email Providers
CMS
Tag Management
Load Balancers

Notable Alumni

Angel Voorham
Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP / Regiebehandelaar
Praktijk Vergne

Employees

Prospect on LinkedIn

Find verified emails and direct dial mobile numbers of contacts on LinkedIn, and sync them with your CRM instantly
Download ExtensionRepresents linkedin prospector
Browse Apollo's Directories

"We love the interface, the experience, and most importantly… the results."

Erik Straub

Chief Marketing Officer, Kickfurther

"Using Apollo, we’ve solved the biggest problem for every business, the lead problem. We are now constrained by sales time and no longer lack interested prospects."

Michael Transon

CEO, Victorious

Ready to try it out?

Get started for free, then add your whole team. You can always talk to sales if you’re interested in advanced plans.