portrait

Departament d'Ensenyament - Generalitat de Catalunya

education management

Departament d'Ensenyament - Generalitat de Catalunya Details

Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya\El conseller, o consellera, d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya és el màxim representant del Departament d'Ensenyament. L'actual consellera d'En...
Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya\El conseller, o consellera, d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya és el màxim representant del Departament d'Ensenyament. L'actual consellera d'Ensenyament és Clara Ponsatí, des del 14 de juliol de 2017, actualment a l'exili després de la reacció espanyola enfront de la proclamació de la República Catalana.\La conselleria té poder sobre l'ensenyament obligatori i recentment ha incorporat també la formació professional i l'ensenyament d'adults, per bé que la universitat queda fora de les seves competències (en algunes legislatures les dues conselleries estaven unides).\\Funcions:\a) La política educativa en l'àmbit de l'ensenyament no universitari.\b) L'actuació en matèria d'ordenació curricular i innovació del sistema educatiu.\c) L'avaluació del rendiment escolar i establiment de mesures correctores.\d) La direcció i avaluació dels centres públics del sistema educatiu de Catalunya.\e) La supervisió i relació amb els centres privats concertats del sistema educatiu de Catalunya.\f) La planificació de l'oferta educativa de llocs escolars.\g) La direcció del professorat i personal al servei dels centres públics.\h) Qualsevol altra que li atribueixin les lleis i altres disposicions.
Employees
Location
Barcelona, Catalonia

Notable Alumni

Agnes Minoves
Application Analyst
GIRO
Ariadna Pujol
Professora de dansa-jazz i coreògrafa de teatre musical
Manresa Teatre Musical

Employees

profesora de visual y plàstica
Maestra de educación infantil

Prospect on LinkedIn

Find verified emails and direct dial mobile numbers of contacts on LinkedIn, and sync them with your CRM instantly
Download ExtensionRepresents linkedin prospector
Browse Apollo's Directories

"We love the interface, the experience, and most importantly… the results."

Erik Straub

Chief Marketing Officer, Kickfurther

"Using Apollo, we’ve solved the biggest problem for every business, the lead problem. We are now constrained by sales time and no longer lack interested prospects."

Michael Transon

CEO, Victorious

Ready to try it out?

Get started for free, then add your whole team. You can always talk to sales if you’re interested in advanced plans.