Incluzio Hollands Kroon Details

Incluzio Hollands Kroon levert zorg en ondersteuningaan iedereen – van jong tot oud - in de gemeenteHollands Kroon. Hierbij gaat het om alle taken inhet kader van de Jeugdzorg, WMO en voorliggendevoorzieningen....
Incluzio Hollands Kroon levert zorg en ondersteuningaan iedereen – van jong tot oud - in de gemeenteHollands Kroon. Hierbij gaat het om alle taken inhet kader van de Jeugdzorg, WMO en voorliggendevoorzieningen. De wijkteams vormen daarbij eensleutelrol. Zij zijn zichtbaar aanwezig in deverschillende kernen en werken preventief.Zij bepalen mét de inwoners welke zorg nodig is.Alleen samen kunnen we mensen die het lastighebben zo ondersteunen dat ze naar vermogenmeekomen in de maatschappij. Het is onze ambitieom van elke kern in Hollands Kroon een beterekern te maken. En dat doen we door een integraleaanpak: alle zorg, sociale ondersteuning endienstverlening organiseren we in samenhangen dichtbij inwoners.
Employees
Location
Schiedam, Zuid-Holland

Employees

Wijkteammedewerker Scheidingsteam Incluzio Hollands Kroon

Prospect on LinkedIn

Find verified emails and direct dial mobile numbers of contacts on LinkedIn, and sync them with your CRM instantly
Download ExtensionRepresents linkedin prospector
Browse Apollo's Directories

"We love the interface, the experience, and most importantly… the results."

Erik Straub

Chief Marketing Officer, Kickfurther

"Using Apollo, we’ve solved the biggest problem for every business, the lead problem. We are now constrained by sales time and no longer lack interested prospects."

Michael Transon

CEO, Victorious

Ready to try it out?

Get started for free, then add your whole team. You can always talk to sales if you’re interested in advanced plans.