KidsInbetween Details

Waarom KidsInbetween KidsInbetween ziet het gezin als een blokkendoos. Een relatie en het hebben van een gezin is een voortdurend proces van het passen en meten van de diverse blokjes binnen de blokkendoos, die...
Waarom KidsInbetween KidsInbetween ziet het gezin als een blokkendoos. Een relatie en het hebben van een gezin is een voortdurend proces van het passen en meten van de diverse blokjes binnen de blokkendoos, die oh zo verschillend van elkaar zijn. Wanneer het met elkaar niet meer lukt als partners, is het essentieel om samen een nieuwe omgeving te creëren waarin een kind zorgeloos kan opgroeien. Een omgeving waarbinnen alle blokjes binnen de blokkendoos weer op de juiste plek worden geplaatst, waar een kind zich vertrouwd voelt, het aanvoelt als een warm veilig nest zonder dat een kind tussen beide ouders hoeft te kiezen. Alleen dan kan de puurheid van een kind in tact worden gehouden, iets wat ieder kind verdient! Visie KidsInbetween De stem van het kind is de sleutel naar de onbezorgde toekomst van het kind. Missie KidsInbetween Via KidsInBetween wil Marieke Lips de belangen van kinderen centraal zetten die in een tussenpositie zijn geraakt door de scheiding van hun ouders en inzetten op het behoud van de puurheid van kinderen. KidsInbetween zet de volgende zaken centraal: 1. Het behartigen van de belangen van kinderen in een scheidingssituatie; 2. Het in tact houden van de puurheid van kinderen; 3. Kinderen terug in hun kracht brengen middels persoonlijke begeleiding; 4. Zorgdragen voor de juiste vertaalslag van de stem van het kind richting de ouders, belanghebbenden en het juridisch speelveld; 5. Het bieden van ondersteuning aan ouders rondom de scheiding, de invulling van het Ouderschapsplan en eventueel begeleide omgang van kinderen; 6. Bewustwording creëren over de voelsprieten die kinderen hebben rondom de scheiding van hun ouders en hoe hiermee om te gaan via workshops, trainingen en lezingen; 7. Verbinding creëren tussen kinderen – hun ouders – overige belanghebbenden.
Employees
Location
Amsterdam, North Holland

Technologies

Domain Name Services
Email Marketing
Email Providers

Prospect on LinkedIn

Find verified emails and direct dial mobile numbers of contacts on LinkedIn, and sync them with your CRM instantly
Download ExtensionRepresents linkedin prospector
Browse Apollo's Directories

"We love the interface, the experience, and most importantly… the results."

Erik Straub

Chief Marketing Officer, Kickfurther

"Using Apollo, we’ve solved the biggest problem for every business, the lead problem. We are now constrained by sales time and no longer lack interested prospects."

Michael Transon

CEO, Victorious

Ready to try it out?

Get started for free, then add your whole team. You can always talk to sales if you’re interested in advanced plans.