Klimaetaten i Oslo kommune Details

Klimaetaten ble opprettet 1. juli 2016 og viderefører Klima- og energiprogrammet som har vært en midlertidig etat. Etaten har som hovedoppgave å bidra til å nå målet om 50 % utslippskutt fra 1990-nivå innen 202...
Klimaetaten ble opprettet 1. juli 2016 og viderefører Klima- og energiprogrammet som har vært en midlertidig etat. Etaten har som hovedoppgave å bidra til å nå målet om 50 % utslippskutt fra 1990-nivå innen 2020 og legge til rette for 95 % reduksjon mot 2030.Dette skal vi få til gjennom samarbeid med andre deler av kommunen og med befolkning, næringsliv, kunnskapsmiljøer, organisasjoner og andre offentlige myndigheter. Sammen skal vi utvikle gode klimaløsninger for Oslo.Å få ned utslippene dreier seg om mer enn grønn omstilling. For å innfri målene skal det investeres mye tid og penger i å oppgradere byen, og klimaarbeidet vil dermed bidra til at hovedstaden blir en ny og bedre utgave av seg selv. Oppgraderingen av Oslo vil kreve noe av alle, men først og fremst er investeringene en fantastisk mulighet til å skape en vakrere by, bedre helse, tryggere skoleveier, nye grøntområder, bedre kollektivtrafikk, nye forretningsmuligheter, mindre støy og friskere luft.Vi vil også bidra til å gjøre Oslo klimarobust i møte med klimaendringene.
Employees
HQ
21 80 21 80
Location
Oslo, Oslo

Technologies

Notable Alumni

Ingvild Wang
Miljørådgiver
Ramboll
Oda Standal
Bærekraftsansvarlig
Klaveness Marine
Eli Lillegraven
Spesialrådgiver i Byrådsavdeling for finans
Oslo kommune
Harald Gundersen
Leder Hafslund Rådgivning
Hafslund Rådgivning

Employees

Rådgiver anskaffelser og internkontroll
Administrasjonskonsulent
Avdelingssjef, klimafag
Spesialkonsulent
Personal og HR-rådgiver

Prospect on LinkedIn

Find verified emails and direct dial mobile numbers of contacts on LinkedIn, and sync them with your CRM instantly
Download ExtensionRepresents linkedin prospector
Browse Apollo's Directories

"We love the interface, the experience, and most importantly… the results."

Erik Straub

Chief Marketing Officer, Kickfurther

"Using Apollo, we’ve solved the biggest problem for every business, the lead problem. We are now constrained by sales time and no longer lack interested prospects."

Michael Transon

CEO, Victorious

Ready to try it out?

Get started for free, then add your whole team. You can always talk to sales if you’re interested in advanced plans.