OSVC Details

Osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) je termín používaný v českých zákonech o dani z příjmů, o sociálním zabezpečení a zdravotním pojištění pro takovou fyzickou osobu, která má příjmy z podnikání nebo z jiné...
Osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) je termín používaný v českých zákonech o dani z příjmů, o sociálním zabezpečení a zdravotním pojištění pro takovou fyzickou osobu, která má příjmy z podnikání nebo z jiné samostatně výdělečné činnosti. Typicky je OSVČ například živnostník, samostatný zemědělec, samostatně výdělečný umělec, soudní znalec a podobně.Self-employed (entrepreneur) is a term used in Ceske laws on income tax, social security and health insurance for a natural person who has income from business or other self-employment. Typically, such self-employed entrepreneur, an individual farmer, self výdìlečný artist, expert witness and so on.
Website
Employees
Location

Notable Alumni

Ales Suchomel
Senior stavbyvedoucí
SMP CZ
Katerina Slosarkova
Netfira specialista
Siemens
Lenka Krajickova
Hvězdný doručovatel E-recruitmentu, obchodní ředitelka
Jobsider

Employees

Jednatelka
Team Leader, tvůrce sítě, networkmarketing
Technik požární ochrany a OZO v BOZP
Bodybuilder

Prospect on LinkedIn

Find verified emails and direct dial mobile numbers of contacts on LinkedIn, and sync them with your CRM instantly
Download ExtensionRepresents linkedin prospector
Browse Apollo's Directories

"We love the interface, the experience, and most importantly… the results."

Erik Straub

Chief Marketing Officer, Kickfurther

"Using Apollo, we’ve solved the biggest problem for every business, the lead problem. We are now constrained by sales time and no longer lack interested prospects."

Michael Transon

CEO, Victorious

Ready to try it out?

Get started for free, then add your whole team. You can always talk to sales if you’re interested in advanced plans.