Omgevingsdienst West-Holland Details

De Omgevingsdienst staat voor het verbeteren en bewaken van de kwaliteit en veiligheid van de leefomgeving in Holland Rijnland. Dit doet de dienst door: - het bundelen van gespecialiseerde kennis - een efficiën...
De Omgevingsdienst staat voor het verbeteren en bewaken van de kwaliteit en veiligheid van de leefomgeving in Holland Rijnland. Dit doet de dienst door: - het bundelen van gespecialiseerde kennis - een efficiënte, kwalitatief goede en prijsbewuste uitvoering van de taken - te werken vanuit een sterke betrokkenheid bij de opdrachtgever - gezamenlijk en uniform uitvoeringsbeleid te ontwikkelen, met oog voor maatwerk De Omgevingsdienst wil een kwalitatief hoogstaand uitvoeringsdeskundige zijn in het integraal aanpakken van omgevingsvraagstukken. De Omgevingsdienst ziet erop toe dat bedrijven de regels uit de Wet milieubeheer naleven. Ook is de dienst bevoegd gezag voor de Wet bodembescherming. Daarnaast zorgt de Omgevingsdienst ervoor dat in ruimtelijke plannen van gemeenten aandacht wordt besteedt aan milieuaspecten, zoals bodem, lucht, geluid, energie en veiligheid. Ten slotte draagt de dienst bij aan de beperking van overlast als gevolg van geluid, luchtverontreiniging en geur. Het werkgebied van de Omgevingsdienst is de regio Holland Rijnland, gelegen in het noorden van Zuid-Holland. De dienst voert taken uit voor de provincie en de gemeenten in deze regio.
Website
Employees
HQ
0714083100
Location
Leiden, Zuid-Holland

Notable Alumni

Employees

Prospect on LinkedIn

Find verified emails and direct dial mobile numbers of contacts on LinkedIn, and sync them with your CRM instantly
Download ExtensionRepresents linkedin prospector
Browse Apollo's Directories

"We love the interface, the experience, and most importantly… the results."

Erik Straub

Chief Marketing Officer, Kickfurther

"Using Apollo, we’ve solved the biggest problem for every business, the lead problem. We are now constrained by sales time and no longer lack interested prospects."

Michael Transon

CEO, Victorious

Ready to try it out?

Get started for free, then add your whole team. You can always talk to sales if you’re interested in advanced plans.