portrait

Onnet Consulting - Best Odoo Vietnam Partner

information technology & services

Onnet Consulting - Best Odoo Vietnam Partner Details

Onnet là đội ngũ tư vấn đến từ Việt Nam và Malaysia"Phần mềm quản lý phải giải quyết các bài toán quản lý một cách cực kỳ đơn giản và dễ sử dụng" – Fabien Pinckaers, CEO & Founder của OdooTầm nhìn của Odoo trùn...
Onnet là đội ngũ tư vấn đến từ Việt Nam và Malaysia"Phần mềm quản lý phải giải quyết các bài toán quản lý một cách cực kỳ đơn giản và dễ sử dụng" – Fabien Pinckaers, CEO & Founder của OdooTầm nhìn của Odoo trùng khớp với tầm nhìn của đội ngũ tư vấn Onnet. Sứ mệnh của Onnet là giúp các doanh nghiệp hiện thực hoá tầm nhìn của họ thông qua công nghệ. Onnet tư vấn, triển khai và phát triển các giải pháp phần mềm giúp khách hàng tăng hiệu suất làm việc, tối ưu chi phí và cung cấp dịch vụ khách hàng vượt trội. Onnet xây dựng môi trường làm việc truyền cảm hứng, mang tính hệ thống và đề cao sự tương tácOnnet tập trung tư vấn cho các doanh nghiệp sản xuất"Onnet lắng nghe và cùng bạn chọn và kết hợp các giải pháp phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp" – Quách Huỳnh Như Hợp, Managing Partner của OnnetOnnet tư vấn và triển khai đa dạng các loại hình sản xuất: rời rạc, dây chuyền, thủ công, tự động, gia công, lắp ráp, vừa gia công vừa lắp ráp, sản xuất lưu kho, sản xuất theo đơn đặt hàngOnnet cung cấp các phân hệ: tài chính, khách hàng (CRM), sản xuất (MRP), hoạch định nhu cầu và cung ứng, vận hành chuỗi cung ứng, dịch vụ và hỗ trợ, quản lý tài sản, quy trình và thực thi (MES)
Website
Employees
HQ
+842466639523
Location
Hà Nội

Technologies

Load Balancers
Analytics and Tracking

Employees

Python Developer
Executive Director
ERP Project Manager & Business Analyst
Business Analyst

Prospect on LinkedIn

Find verified emails and direct dial mobile numbers of contacts on LinkedIn, and sync them with your CRM instantly
Download ExtensionRepresents linkedin prospector
Browse Apollo's Directories

"We love the interface, the experience, and most importantly… the results."

Erik Straub

Chief Marketing Officer, Kickfurther

"Using Apollo, we’ve solved the biggest problem for every business, the lead problem. We are now constrained by sales time and no longer lack interested prospects."

Michael Transon

CEO, Victorious

Ready to try it out?

Get started for free, then add your whole team. You can always talk to sales if you’re interested in advanced plans.