OpexAkademi Eğitim Danışmanlık Projelendirme Details

Bugünün bilişim dünyasında aranılan bilgiye ulaşmak artık herkes için çok kolay.Herkesin ihtiyaç duyduğu bilgiye sahip olabildiği bir ortamda, rekabette fark yaratmanın odağı nereye kaymıştır dersiniz?"Bilgiye ...
Bugünün bilişim dünyasında aranılan bilgiye ulaşmak artık herkes için çok kolay.Herkesin ihtiyaç duyduğu bilgiye sahip olabildiği bir ortamda, rekabette fark yaratmanın odağı nereye kaymıştır dersiniz?"Bilgiye sahip olmaktan çok bilgiyi kendi organizasyon koşullarına etkili şekilde uyarlayabilme yeteneğine."Bu durum organizasyondaki her bir çalışanın zihninde ve organizasyonun ortak aklında "Ne?"yi "Nasıl?" yapacağını öğrenmesi kadar bunları "Neden?" yapacağını da idrak etmesi ve içselleştirmesi ile mümkündür. Organizasyonun öznel koşullarına uygun, etkili ve sürdürülebilir iş modellerini yaratabilme yetkinliğine sahip olması özünde buna bağlıdır. Bu rekabet gücüdür ve kültürel bir değişimdir. Öğren(/t)en İnsan ve Öğren(t)en Organizasyonu hayata geçirebilmeyi gerektirir.OPEX(Operasyonel Mükemmellik/OPerational EXcellence) Danışmanlığında en sık ıskalanan husus; rekabetteki başarısı ile tüm dünyada tescillenmiş şirketlerde başarılı uygulamaları olan TPM, Yalın, 6 Sigma.. gibi jenerik çalışma modellerinin "kopyala-yapıştır" usulü ile başka bir organizasyona giydirilmeye çalışılmasıdır. Organizasyona giydirilen bu kıyafetin kimi yerleri dar oturup dikişlerini zorlarken, kimi yerleri de süklüm püklüm bol gelir. "Neden?"selliğin aktarımının gerçekleştirilmemesi işletmenin değişen ihtiyaçlarını karşılayacak çözümler için harekete geçmesini zorlaştırır. OPEX danışmanlık hizmeti alan işletmelerin pek çoğunda bu zorlanmalara bağlı olarak değişime inanç ve motivasyon, hizmet sürecinin bir yerinde kırılır.OpexAkademi eğitim ve danışmanlık hizmetleri en az "Ne?" ve "Nasıl?" kadar, "Neden?"selliğe de odaklanmaktadır. Bu hizmeti alarak üzerindeki kıyafeti değişen ihtiyaçlara göre revize edebilme yetkinliğini kazanmış bir organizasyon; rekabette yeni durumlara çok daha kolay adapte olur. Hızlı ve etkili hareket eder.Başkalarının bıraktığı yerde biz başlarız!OpexAkademi danışmanları olarak biz hep beraber yanınızdayız.Aynı göçmen kuşların yaptığı gibi..
Employees
HQ
(541) 625-4190
Location
İzmit, Kocaeli

Technologies

Employees

Opex Danışmanı
Paydaş İlişkileri Yöneticisi
OpexAkademi Founder, OPEX Management Consultant

Prospect on LinkedIn

Find verified emails and direct dial mobile numbers of contacts on LinkedIn, and sync them with your CRM instantly
Download ExtensionRepresents linkedin prospector
Browse Apollo's Directories

"We love the interface, the experience, and most importantly… the results."

Erik Straub

Chief Marketing Officer, Kickfurther

"Using Apollo, we’ve solved the biggest problem for every business, the lead problem. We are now constrained by sales time and no longer lack interested prospects."

Michael Transon

CEO, Victorious

Ready to try it out?

Get started for free, then add your whole team. You can always talk to sales if you’re interested in advanced plans.