Pokret slobodnih građana Details

Dosta nam je jaza između političkih elita i građana. Politika pripada građanima jer definiše njihov život. Politika nije sfera društva koja postoji i funkcioniše odvojeno od svih društvenih procesa.Politika i p...
Dosta nam je jaza između političkih elita i građana. Politika pripada građanima jer definiše njihov život. Politika nije sfera društva koja postoji i funkcioniše odvojeno od svih društvenih procesa.Politika i političari kreiraju našu svakodnevicu i našu budućnost. Svaki zakon koji se donese u Skupštini, svaki podzakonski akt, svaka uredba i odluka nisu prazne reči koje ostaju na papiru. Ovi dokumenti određuju kako se lečimo, kakvo nam je obrazovanje, kako se odnose prema nama na poslu, u državnim institucijama.Politika kreira naš život, i vreme je da mi kreiramo politiku ove države.Odluka slobodnih građana Republike Srbije jeste da promene politiku i način na koji se politički procesi odvijaju. Nisu svi političari isti, niti smeju da budu. Razgovaraćemo sa svima koji su pokušali nešto da promene, ali nisu uspeli jer im je bilo teško da sami promene sistem.Politika mora da bude bazirana na dijalogu, ne na sujetama i ličnim interesima. Slobodni građani države Srbije će uneti promene i u politički dijalog. Saradnju sa svima baziramo na zajedničkim ciljevima, vrednostima i principima rada.Pokret slobodnih građana je naš, svih nas koji želimo da živimo životima dostojnim čoveka. Svih nas kojima je dosta lošeg obrazovanja, lošeg sistema zdravstva, loše državne administracije.
Employees
Location
Beograd

Notable Alumni

Nemanja Simic
Junior Financial Data Analyst
TeleTrader

Employees

Prospect on LinkedIn

Find verified emails and direct dial mobile numbers of contacts on LinkedIn, and sync them with your CRM instantly
Download ExtensionRepresents linkedin prospector
Browse Apollo's Directories

"We love the interface, the experience, and most importantly… the results."

Erik Straub

Chief Marketing Officer, Kickfurther

"Using Apollo, we’ve solved the biggest problem for every business, the lead problem. We are now constrained by sales time and no longer lack interested prospects."

Michael Transon

CEO, Victorious

Ready to try it out?

Get started for free, then add your whole team. You can always talk to sales if you’re interested in advanced plans.