Sykehusbygg HF Details

Sykehusbygg skal skape framtidsretta, sunne sykehusbygg som er helsefremmende og driftseffektive gjennom sykehusets levetid både for pasienter og ansatte.Sykehusbygg skal sikre et nasjonalt kompetansemiljø for ...
Sykehusbygg skal skape framtidsretta, sunne sykehusbygg som er helsefremmende og driftseffektive gjennom sykehusets levetid både for pasienter og ansatte.Sykehusbygg skal sikre et nasjonalt kompetansemiljø for sykehusplanlegging og -bygging på et høyt internasjonalt nivå. Det skal bidra til utvikling av sykehusutbyggingen i Norge gjennom læring, innovasjon, erfarings- og kompetanseoverføring. Foretaket skal være en ressursleverandør for de øvrige helseforetakene. Sykehus-Norge har ansvar for en bygningsmasse på nesten 5 millioner kvadratmeter og med samlede investeringsplaner på rundt 10 milliarder kroner årlig i de nærmeste årene.
Employees
Location
Trondheim, Sør-Trøndelag

Notable Alumni

Kari Aune
Senioringeniør
COWI
Arild Mathisen
Prosjektutviklingssjef
Nye Veier AS
Bjorn Lindholt
Prosjektsjef
COWI
Ellen Nordhagen
Senior produktutvikler
Gjensidige

Employees

BIM-tekniker (Student)
Prosjektleder
Områdeleder
Områdeleder samhandling, nytt klinikk- og protonbygg Radiumhospitalet. Sykehusbygg HF
Prosjektleder dørmiljø

Prospect on LinkedIn

Find verified emails and direct dial mobile numbers of contacts on LinkedIn, and sync them with your CRM instantly
Download ExtensionRepresents linkedin prospector
Browse Apollo's Directories

"We love the interface, the experience, and most importantly… the results."

Erik Straub

Chief Marketing Officer, Kickfurther

"Using Apollo, we’ve solved the biggest problem for every business, the lead problem. We are now constrained by sales time and no longer lack interested prospects."

Michael Transon

CEO, Victorious

Ready to try it out?

Get started for free, then add your whole team. You can always talk to sales if you’re interested in advanced plans.