TẬP ĐOÀN DANH KHÔI Details

Trải qua 15 năm hình thành và phát triển, Tập Đoàn Danh Khôi đã và đang tiếp tục ghi dấu ấn mạnh mẽ trên thị trường Bất động sản với hàng loạt Dự án đẳng cấp trải dài khắp mọi miền đất nước. Sức mạnh tổng lực v...
Trải qua 15 năm hình thành và phát triển, Tập Đoàn Danh Khôi đã và đang tiếp tục ghi dấu ấn mạnh mẽ trên thị trường Bất động sản với hàng loạt Dự án đẳng cấp trải dài khắp mọi miền đất nước. Sức mạnh tổng lực về nhân sự, quỹ đất, công nghệ và tài chính là những cơ sở vững chắc để Tập Đoàn Danh Khôi tự tin với mục tiêu trở thành một trong những Tập đoàn đa ngành lớn nhất Việt Nam.
Employees
Location
Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh

Technologies

Email Providers
Tag Management
Load Balancers

Notable Alumni

Dang Binh
Digital Marketing Specialist
Hung Thinh Corporation
Nguyen Tuan
Map Operation Team Lead
Grab
Truong Phan
Google Cloud Business Development
Gimasys Co., Ltd

Employees

Project Development Manager
Chuyên viên tư vấn
Talent Acquisition Associate
Finance Manager
Sales Manager

Prospect on LinkedIn

Find verified emails and direct dial mobile numbers of contacts on LinkedIn, and sync them with your CRM instantly
Download ExtensionRepresents linkedin prospector
Browse Apollo's Directories

"We love the interface, the experience, and most importantly… the results."

Erik Straub

Chief Marketing Officer, Kickfurther

"Using Apollo, we’ve solved the biggest problem for every business, the lead problem. We are now constrained by sales time and no longer lack interested prospects."

Michael Transon

CEO, Victorious

Ready to try it out?

Get started for free, then add your whole team. You can always talk to sales if you’re interested in advanced plans.