Tellmann Executive Advisors AS Details

TELLMANN er et uavhengig rådgivningsselskap for ledere som vil forenkle og effektivisere sin virksomhet gjennom bruk av informasjonsteknologi og digitalisering. I TELLMANN ser vi på digital forretningsstøtte so...
TELLMANN er et uavhengig rådgivningsselskap for ledere som vil forenkle og effektivisere sin virksomhet gjennom bruk av informasjonsteknologi og digitalisering. I TELLMANN ser vi på digital forretningsstøtte som strategisk avgjørende for virksomheters utvikling og fremtidige suksess. Vi har bidratt til at Digital Forretningsutvikling har blitt et viktig anliggende for ledere og vi har hatt gleden av å gjennomføre større omstillingsprosjekter i en rekke ulike bransjer. Hos mange aktører er dette fortsatt en ny måte å tenke på. I en verden hvor mye kommer til å handle om digitalisering, er det avgjørende at ledere engasjerer seg i og får en dypere forståelse for dette områdets strategiske betydning. Våre kunder er norske selskap med nasjonal eller global virksomhet, samt globale virksomheter med aktiviteter i Norge.Tellmann Executive Advisors ble etablert i 1999.
Employees
HQ
+47 22 70 08 20
Location
Oslo, Oslo

Technologies

Notable Alumni

Hilde Weiby
Head of Customer Care Norway
PostNord Strålfors
Dennis Banelind
Director Digital Development and IT
Glava AS
Peter Scott
Equinor - Management Consultant / Project manager
Bouvet ASA

Employees

Senior Advisor
Partner / Director Advisory Services
Senior Advisor
Senior Advisor

Prospect on LinkedIn

Find verified emails and direct dial mobile numbers of contacts on LinkedIn, and sync them with your CRM instantly
Download ExtensionRepresents linkedin prospector
Browse Apollo's Directories

"We love the interface, the experience, and most importantly… the results."

Erik Straub

Chief Marketing Officer, Kickfurther

"Using Apollo, we’ve solved the biggest problem for every business, the lead problem. We are now constrained by sales time and no longer lack interested prospects."

Michael Transon

CEO, Victorious

Ready to try it out?

Get started for free, then add your whole team. You can always talk to sales if you’re interested in advanced plans.