XR Bolagen AB Details

XR Logistik AB erbjuder den lokala och regionala marknaden i och kring Skaraborg ett komplett utbud av behovsanpassade, effektiva och ömsesidigt fördelaktiga helhetslösningar inom land- och sjötransporter, milj...
XR Logistik AB erbjuder den lokala och regionala marknaden i och kring Skaraborg ett komplett utbud av behovsanpassade, effektiva och ömsesidigt fördelaktiga helhetslösningar inom land- och sjötransporter, miljöhantering, anläggning och entreprenadtjänsterXR Logistik arbetar aktivt med kvalitets- och miljöfrågor för att utveckla företaget och möta marknadens krav och förväntningar. Våren 2010 kvalitets- och miljöcertifierades hela bolaget med dotterbolag enligt SS-EN ISO 9001 och SS-EN ISO 14001. I och med certifieringsarbetet implementerades ett ledningssystem med noggrann dokumentation av våra processer och rutiner. Företaget har kunnat bildas tack vare ett samarbete mellan fyra väletablerade skaraborgska transportföretag: LBC Falköping, Transwest, Origo Transport & Logistik och dess gemensamägda Skaraborgs Transport med dotterbolag. Samarbetet resulterade 2009 i en fusion av dessa fyra företag – XR Logistik AB.
Website
Employees
HQ
0104741100
Location
Skultorp, Västra Götaland County

Technologies

Email Delivery
Email Providers
Support and Feedback
Analytics and Tracking
Analytics and Tracking

Employees

Transportledare
Transportledare
Ekonom inom kundreskontra
Controller

Prospect on LinkedIn

Find verified emails and direct dial mobile numbers of contacts on LinkedIn, and sync them with your CRM instantly
Download ExtensionRepresents linkedin prospector
Browse Apollo's Directories

"We love the interface, the experience, and most importantly… the results."

Erik Straub

Chief Marketing Officer, Kickfurther

"Using Apollo, we’ve solved the biggest problem for every business, the lead problem. We are now constrained by sales time and no longer lack interested prospects."

Michael Transon

CEO, Victorious

Ready to try it out?

Get started for free, then add your whole team. You can always talk to sales if you’re interested in advanced plans.