XTRO AB Details

XTRO är ett företag som sysslar med facility- och servicemanagement, det vill säga alla tänkbara och otänkbara uppgifter i och kring ert företags kärnverksamhet. På XTRO arbetar vi för att leverera kostnadsef...
XTRO är ett företag som sysslar med facility- och servicemanagement, det vill säga alla tänkbara och otänkbara uppgifter i och kring ert företags kärnverksamhet. På XTRO arbetar vi för att leverera kostnadseffektiva helhetslösningar på kundens villkor. Men vad betyder detta egentligen i praktiken? För att besvara denna fråga följer här ett försök till förklaring av de centrala begreppen: Helhetslösning innebär att ni köper en lösning på ett problem snarare än en specifik tjänst. Om ni exempelvis tycker er utnyttja befintliga kontorsytor på ett icke-optimalt vis kan XTRO vara med från start till mål och lösa detta - i alltifrån planering av nya arbetsplatser, projektering av eventuell ombyggnad och inköp av nya möbler till flytt, bortforsling av sådant som ska slängas och annat efterarbete. Kostnadseffektivitet innebär att vi arbetar utifrån era ekonomiska förutsättningar, och åstadkommer lösningar som innebär bra priser i kombination med en så liten påverkan på den normala driften som möjligt. Genom att vi är med genom hela processen kan er personal fortsätta arbeta som vanligt under tiden, och ni slipper kostsamma avbrott och sura miner. På kundens villkor är helt enkelt det sätt som XTRO arbetar på, och arbetat på ända sedan starten 1989. Om ni önskar att en kontorsflytt ska ske helt utan att er personal behöver bry sig; att de lämnar kontoret på fredagen och återkommer till ett identiskt kontor (fast på en annan plats) på måndagen så löser XTRO detta. Om ni har behov av upphandling av städ-, larm- eller andra lokaltjänster utan att själva ha full koll på vad man bör jämföra kan XTRO se till att detta görs grundligt och kostnadseffektivt. Om ni har behov av funktioner som i dagsläget faller mellan stolarna kan XTRO se till att detta blir löst. Ingen uppgift är för liten, inget uppdrag är för stort. Ingenting är omöjligt! http://www.xtro.se
Website
Employees
Location
Upplands Väsby, Stockholm County

Technologies

Employees

VD sekreterare
Grundare och styrelseordförande
Ledande montör
IT Consultant

Prospect on LinkedIn

Find verified emails and direct dial mobile numbers of contacts on LinkedIn, and sync them with your CRM instantly
Download ExtensionRepresents linkedin prospector
Browse Apollo's Directories

"We love the interface, the experience, and most importantly… the results."

Erik Straub

Chief Marketing Officer, Kickfurther

"Using Apollo, we’ve solved the biggest problem for every business, the lead problem. We are now constrained by sales time and no longer lack interested prospects."

Michael Transon

CEO, Victorious

Ready to try it out?

Get started for free, then add your whole team. You can always talk to sales if you’re interested in advanced plans.