Xtra-S Details

Xtra-S wil bereiken dat mensen (weer) beter in staat zijn om in de maatschappij op een aanvaardbare manier te functioneren. Xtra-S is een centrum voor begeleiding en beweging. De dienstverlening richt zich ener...
Xtra-S wil bereiken dat mensen (weer) beter in staat zijn om in de maatschappij op een aanvaardbare manier te functioneren. Xtra-S is een centrum voor begeleiding en beweging. De dienstverlening richt zich enerzijds op de zorg door middel van ambulante ondersteuning, woonondersteuning en casemanagement en anderzijds op sport door middel van een sport- en preventiecentrum. De zorg dienstverlening richt zich op de individuele cliënt, zowel bij het maken van keuzes over de manier waarop de cliënt zijn leven wil invullen, als bij het ondersteunen daarvan in wonen, gezondheid, werken / dagbesteding, sociale contacten en vrijetijdsbesteding.De sport- en preventie dienstverlening richt zich op alle mensen die alleen of in groepsverband willen sporten. Naast een breed sport- en beweegaanbod voor reguliere klanten, biedt Xtra-S ook een breed aanbod voor mensen die net wat meer nodig hebben. Zo is er voor mensen met bijvoorbeeld niet aangeboren hersenletsel (NAH), een chronische aandoening, (jeugd met) meervoudige beperkingen en mensen met specifieke (zorg)vragen een aanbod gecreëerd. Met onze expertise helpen wij op deze manier naar een betere levenskwaliteit en naar een gezonde leven.
Website
Employees
Location

Technologies

Notable Alumni

Employees

Webdesigner/Webmaster
Ambulant Begeleider
Ambulant begeleider
Zorgmanager
Woonbegeleider / ambulant begeleider

Prospect on LinkedIn

Find verified emails and direct dial mobile numbers of contacts on LinkedIn, and sync them with your CRM instantly
Download ExtensionRepresents linkedin prospector
Browse Apollo's Directories

"We love the interface, the experience, and most importantly… the results."

Erik Straub

Chief Marketing Officer, Kickfurther

"Using Apollo, we’ve solved the biggest problem for every business, the lead problem. We are now constrained by sales time and no longer lack interested prospects."

Michael Transon

CEO, Victorious

Ready to try it out?

Get started for free, then add your whole team. You can always talk to sales if you’re interested in advanced plans.