Adem Kuzu's Professional Contact Details

Location
Elazığ, Elâzığ

Adem Kuzu's Current Company Details

Millî Eğitim Bakanlığı, Cumhuriyetimizin kuruluşundan bugüne kadar aşağıda belirtilen isimler altında çalışmalarını sürdürmüştür. 1923-1935 yılları arasında "Maarif Vekâleti"1935-1941 yılları arasında "Kültür B...
Millî Eğitim Bakanlığı, Cumhuriyetimizin kuruluşundan bugüne kadar aşağıda belirtilen isimler altında çalışmalarını sürdürmüştür. 1923-1935 yılları arasında "Maarif Vekâleti"1935-1941 yılları arasında "Kültür Bakanlığı"1941-1946 yılları arasında "Maarif Vekilliği"1946-1950 yılları arasında "Millî Eğitim Bakanlığı"1950-1960 yılları arasında "Maarif Vekâleti"1960-1983 yılları arasında "Millî Eğitim Bakanlığı"1983-1989 yılları arasında "Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı"1989 yılından günümüze kadar da "Millî Eğitim Bakanlığı"adıyla çalışmalarını sürdürmektedir. Millî Eğitim Bakanlığının teşkilat yapısı çeşitli yasal düzenlemelerle değişikliklere uğramış olup günümüzdeki yapısı 14.9.2011 tarihinde yürürlüğe giren 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile belirlenmiştir

Adem Kuzu's Work History and Education

Frequently Asked Questions about Adem Kuzu


What company does Adem Kuzu work for?

Adem Kuzu works for Millî Eğitim Bakanlığı.

What is Adem Kuzu's role at Millî Eğitim Bakanlığı?

Adem Kuzu's role at Millî Eğitim Bakanlığı is Öğretmen.

What is Adem Kuzu's email address?

Adem Kuzu's email address is a**@meb.gov.tr.

What is Adem Kuzu's business email address?

Adem Kuzu's business email address is a**@meb.gov.tr.

What industry does Adem Kuzu work in?

Adem Kuzu works in the Education Management industry.

Who are Adem Kuzu's colleagues?

Adem Kuzu's colleagues are Abdi Senol, Abdullah Gonenli, Abdurrahman Veke, Adem Temel and more.

Prospect on LinkedIn

Find verified emails and direct dial mobile numbers of contacts on LinkedIn, and sync them with your CRM instantly
Download ExtensionRepresents linkedin prospector
Browse Apollo's Directories

"We love the interface, the experience, and most importantly… the results."

Erik Straub

Chief Marketing Officer, Kickfurther

"Using Apollo, we’ve solved the biggest problem for every business, the lead problem. We are now constrained by sales time and no longer lack interested prospects."

Michael Transon

CEO, Victorious

Ready to try it out?

Get started for free, then add your whole team. You can always talk to sales if you’re interested in advanced plans.