Afnan Azzouz's Professional Contact Details

Afnan Azzouz's Current Company Details

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) er en styrelse under Forsvarsministeriet. Vi har det overordnede ansvar for det samlede forsvars og beredskabs materiel- og IT.Vores vigtigste opgave er a...
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) er en styrelse under Forsvarsministeriet. Vi har det overordnede ansvar for det samlede forsvars og beredskabs materiel- og IT.Vores vigtigste opgave er at anskaffe og drive koncernens materiel og it på en effektiv, økonomisk og sikkerhedsmæssig forsvarlig måde. Hermed kan vi sikre, at vores kolleger i resten af koncernen har det nødvendige grundlag til deres opgaveløsning - nationalt som internationalt. Vi administrerer årligt ca. 10 mia. kr. af det samlede forsvarsbudget.Vi er over 2500 medarbejdere i FMI fordelt over hele Kongeriget.
military
procurement
it
logistics
defense & space
defense & space manufacturing

Afnan Azzouz's Work History and Education

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
Planlægger & Projektleder
2018 - Present
FN-forbundet (The Danish United Nations Association)
Oplægsholder samt rollespil koordinator hos Skoletjenesten/Speaker and Roleplay coordinator
2015 - 2019 • 4 years
The Danish Parliament - Folketinget
Akademisk praktikant/ Academic intern
2015 - 2015 • 6 months
AfriCAN NGO
Frivillig i kommunikationsudvalget/ Volunteer at the Communication Committee
2014 - 2015 • 2 years
Red Barnet Ungdom
Frivillig vejleder samt rollemodel i RCYN/Supervisor and Role model at RCYN
2013 - 2014 • 1 year

Frequently Asked Questions about Afnan Azzouz


What company does Afnan Azzouz work for?

Afnan Azzouz works for Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.

What is Afnan Azzouz's role at Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse?

Afnan Azzouz's role at Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse is Planlægger & Projektleder.

What is Afnan Azzouz's email address?

Afnan Azzouz's email address is a**@fmi.dk.

What is Afnan Azzouz's business email address?

Afnan Azzouz's business email address is a**@fmi.dk.

What is Afnan Azzouz's HQ phone number?

Afnan Azzouz's HQ phone number is +45 72 81 40 00.

What industry does Afnan Azzouz work in?

Afnan Azzouz works in the Defense & Space industry.

Who are Afnan Azzouz's colleagues?

Afnan Azzouz's colleagues are Carina Moller, Stine Vestergaard, Vibeke Sorensen, Bjorn Hd and more.
Subject Matter Expert, medium and large calibre ammunition
Chefkonsulent - Kapacitetsmanager

Prospect on LinkedIn

Find verified emails and direct dial mobile numbers of contacts on LinkedIn, and sync them with your CRM instantly
Download ExtensionRepresents linkedin prospector
Browse Apollo's Directories

"We love the interface, the experience, and most importantly… the results."

Erik Straub

Chief Marketing Officer, Kickfurther

"Using Apollo, we’ve solved the biggest problem for every business, the lead problem. We are now constrained by sales time and no longer lack interested prospects."

Michael Transon

CEO, Victorious

Ready to try it out?

Get started for free, then add your whole team. You can always talk to sales if you’re interested in advanced plans.