Anna Hede's Professional Contact Details

HQ
010-482 80 00
Company

Anna Hede's Current Company Details

Mellanskog är skogsägare som samverkar för ett fritt, lönsamt och ansvarsfullt skogsbruk. Vi verkar för marknadsmässiga virkespriser, samt erbjuder skoglig service som gör det enklare att äga och sköta skog.Dry...
Mellanskog är skogsägare som samverkar för ett fritt, lönsamt och ansvarsfullt skogsbruk. Vi verkar för marknadsmässiga virkespriser, samt erbjuder skoglig service som gör det enklare att äga och sköta skog.Drygt hälften av alla skogsägare i Mellansverige är medlemmar i Skogsägarna Mellanskog. Föreningen bedriver virkesförmedling och skogsbruksverksamhet i Härjedalen, Hälsingland, Dalarna, Värmland, Gästrikland, Uppland, Södermanland, Västmanland, Närke och Gotland.Mellanskog ägs av ca 27 000 skogsägare som valt att vara medlemmar, men vi hjälper även andra skogsägare. Vi arbetar för höga och rättvisa virkespriser och förhandlar med de köpande industrierna för att få så bra priser som möjligt. Vi säljer våra medlemmars virke och ju större volym vi hanterar desto större blir vår påverkan.
skogsagarforening
skoglig radgivning
skogsbruk
skogliga tjanster
paper & forest products

Anna Hede's Work History and Education

Mellanskog
Controler
2009 - Present
EY
Revisorsassistent
1995 - 2002 • 7 years

Frequently Asked Questions about Anna Hede


What company does Anna Hede work for?

Anna Hede works for Mellanskog.

What is Anna Hede's role at Mellanskog?

Anna Hede's role at Mellanskog is Controler.

What is Anna Hede's email address?

Anna Hede's email address is a**@mellanskog.se.

What is Anna Hede's business email address?

Anna Hede's business email address is a**@mellanskog.se.

What is Anna Hede's HQ phone number?

Anna Hede's HQ phone number is 010-482 80 00.

What industry does Anna Hede work in?

Anna Hede works in the Paper & Forest Products industry.

Who are Anna Hede's colleagues?

Anna Hede's colleagues are Gunnar Bjorkholm, Peter Nylund, Kerstin Kungsman, Robert Jonsson and more.

Prospect on LinkedIn

Find verified emails and direct dial mobile numbers of contacts on LinkedIn, and sync them with your CRM instantly
Download ExtensionRepresents linkedin prospector
Browse Apollo's Directories

"We love the interface, the experience, and most importantly… the results."

Erik Straub

Chief Marketing Officer, Kickfurther

"Using Apollo, we’ve solved the biggest problem for every business, the lead problem. We are now constrained by sales time and no longer lack interested prospects."

Michael Transon

CEO, Victorious

Ready to try it out?

Get started for free, then add your whole team. You can always talk to sales if you’re interested in advanced plans.