Anne Vaehle's Professional Contact Details

HQ
21 80 21 80
Location
Haslum, Akershus

Anne Vaehle's Current Company Details

Klimaetaten ble opprettet 1. juli 2016 og viderefører Klima- og energiprogrammet som har vært en midlertidig etat. Etaten har som hovedoppgave å bidra til å nå målet om 50 % utslippskutt fra 1990-nivå innen 202...
Klimaetaten ble opprettet 1. juli 2016 og viderefører Klima- og energiprogrammet som har vært en midlertidig etat. Etaten har som hovedoppgave å bidra til å nå målet om 50 % utslippskutt fra 1990-nivå innen 2020 og legge til rette for 95 % reduksjon mot 2030.Dette skal vi få til gjennom samarbeid med andre deler av kommunen og med befolkning, næringsliv, kunnskapsmiljøer, organisasjoner og andre offentlige myndigheter. Sammen skal vi utvikle gode klimaløsninger for Oslo.Å få ned utslippene dreier seg om mer enn grønn omstilling. For å innfri målene skal det investeres mye tid og penger i å oppgradere byen, og klimaarbeidet vil dermed bidra til at hovedstaden blir en ny og bedre utgave av seg selv. Oppgraderingen av Oslo vil kreve noe av alle, men først og fremst er investeringene en fantastisk mulighet til å skape en vakrere by, bedre helse, tryggere skoleveier, nye grøntområder, bedre kollektivtrafikk, nye forretningsmuligheter, mindre støy og friskere luft.Vi vil også bidra til å gjøre Oslo klimarobust i møte med klimaendringene.

Anne Vaehle's Work History and Education

Klimaetaten i Oslo kommune
Personal og HR-rådgiver
2019 - Present
WWF Verdens naturfond
HR-ansvarlig
2008 - 2011 • 2 years
Storebrand
Div.stillinger
1983 - 1987 • 4 years

Frequently Asked Questions about Anne Vaehle


What company does Anne Vaehle work for?

Anne Vaehle works for Klimaetaten i Oslo kommune.

What is Anne Vaehle's role at Klimaetaten i Oslo kommune?

Anne Vaehle's role at Klimaetaten i Oslo kommune is Personal og HR-rådgiver.

What is Anne Vaehle's email address?

Anne Vaehle's email address is a**@klimaoslo.no.

What is Anne Vaehle's business email address?

Anne Vaehle's business email address is a**@klimaoslo.no.

What is Anne Vaehle's HQ phone number?

Anne Vaehle's HQ phone number is 21 80 21 80.

What industry does Anne Vaehle work in?

Anne Vaehle works in the Government Administration industry.

Who are Anne Vaehle's colleagues?

Anne Vaehle's colleagues are Gry Andersen, Vilde Dale, Audun Garberg, Ida Sandbraten and more.
Rådgiver anskaffelser og internkontroll
Administrasjonskonsulent
Avdelingssjef, klimafag
Spesialkonsulent
Kommunikasjonssjef

Prospect on LinkedIn

Find verified emails and direct dial mobile numbers of contacts on LinkedIn, and sync them with your CRM instantly
Download ExtensionRepresents linkedin prospector
Browse Apollo's Directories

"We love the interface, the experience, and most importantly… the results."

Erik Straub

Chief Marketing Officer, Kickfurther

"Using Apollo, we’ve solved the biggest problem for every business, the lead problem. We are now constrained by sales time and no longer lack interested prospects."

Michael Transon

CEO, Victorious

Ready to try it out?

Get started for free, then add your whole team. You can always talk to sales if you’re interested in advanced plans.