Anton Bondesson's Professional Contact Details

HQ
010-482 80 00
Location
Västerås, Västmanland County
Company

Anton Bondesson's Current Company Details

Mellanskog är skogsägare som samverkar för ett fritt, lönsamt och ansvarsfullt skogsbruk. Vi verkar för marknadsmässiga virkespriser, samt erbjuder skoglig service som gör det enklare att äga och sköta skog.Dry...
Mellanskog är skogsägare som samverkar för ett fritt, lönsamt och ansvarsfullt skogsbruk. Vi verkar för marknadsmässiga virkespriser, samt erbjuder skoglig service som gör det enklare att äga och sköta skog.Drygt hälften av alla skogsägare i Mellansverige är medlemmar i Skogsägarna Mellanskog. Föreningen bedriver virkesförmedling och skogsbruksverksamhet i Härjedalen, Hälsingland, Dalarna, Värmland, Gästrikland, Uppland, Södermanland, Västmanland, Närke och Gotland.Mellanskog ägs av ca 27 000 skogsägare som valt att vara medlemmar, men vi hjälper även andra skogsägare. Vi arbetar för höga och rättvisa virkespriser och förhandlar med de köpande industrierna för att få så bra priser som möjligt. Vi säljer våra medlemmars virke och ju större volym vi hanterar desto större blir vår påverkan.
skogsagarforening
skoglig radgivning
skogsbruk
skogliga tjanster
paper & forest products

Anton Bondesson's Work History and Education

Mellanskog
Skogsinspektor
2014 - Present
Norra Skog
Skoglig planerare
2013 - 2014 • 6 months
SKOGSÅKARNA I MELLANSVERIGE AB
Transportledare Rundvirke
2011 - 2011 • 3 months

Frequently Asked Questions about Anton Bondesson


What company does Anton Bondesson work for?

Anton Bondesson works for Mellanskog.

What is Anton Bondesson's role at Mellanskog?

Anton Bondesson's role at Mellanskog is Skogsinspektor.

What is Anton Bondesson's email address?

Anton Bondesson's email address is a**@mellanskog.se.

What is Anton Bondesson's business email address?

Anton Bondesson's business email address is a**@mellanskog.se.

What is Anton Bondesson's HQ phone number?

Anton Bondesson's HQ phone number is 010-482 80 00.

What industry does Anton Bondesson work in?

Anton Bondesson works in the Paper & Forest Products industry.

Who are Anton Bondesson's colleagues?

Anton Bondesson's colleagues are Gunnar Bjorkholm, Peter Nylund, Anna Hede, Kerstin Kungsman and more.

Prospect on LinkedIn

Find verified emails and direct dial mobile numbers of contacts on LinkedIn, and sync them with your CRM instantly
Download ExtensionRepresents linkedin prospector
Browse Apollo's Directories

"We love the interface, the experience, and most importantly… the results."

Erik Straub

Chief Marketing Officer, Kickfurther

"Using Apollo, we’ve solved the biggest problem for every business, the lead problem. We are now constrained by sales time and no longer lack interested prospects."

Michael Transon

CEO, Victorious

Ready to try it out?

Get started for free, then add your whole team. You can always talk to sales if you’re interested in advanced plans.