Bart Kropf's Professional Contact Details

Bart Kropf's Current Company Details

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier maakt wonen en werken onder zeeniveau mogelijk in het laaggelegen Noord-Holland.Ons werkgebied omvat Noord-Holland boven het Noordzeekanaal.Ons hoofdkantoor is sinds 2...
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier maakt wonen en werken onder zeeniveau mogelijk in het laaggelegen Noord-Holland.Ons werkgebied omvat Noord-Holland boven het Noordzeekanaal.Ons hoofdkantoor is sinds 2011 gevestigd in Heerhugowaard. Daarnaast hebben we verspreid over het gebied rioolwaterzuiveringsinstallaties, werven, sluizen en gemalen.Met zo'n 900 medewerkers uit verschillende vakgebieden beschermen wij het land tegen overstromingen, beheren wij het waterpeil en zorgen we voor voldoende en schoon water in de sloten. Daar komt veel kennis en expertise bij kijken. Onze visie op een veilig Noord-Holland voorziet in praktische oplossingen zoals de aanleg, versterking en onderhoud van dijken, duinen, dammen en kades, de aanleg van waterbergingen en voldoende en goede gemalen en zuiveringsinstallaties. Ons werk is van levensbelang voor Noord-Holland. Behalve met bewoners werken wij samen met bedrijven, agrariërs, (natuur) organisaties en overheden op landelijk, provinciaal en lokaal niveau. Zij zijn allen belangrijke partners.Om in dit dynamische krachtenveld ons specialistische werk goed te kunnen doen, hebben we vogels van verschillende pluimage nodig: van specialistische techneuten tot ecologen, van juristen tot ICT-medewerkers en financiële specialisten, en nog vele, vele andere vakmensen.Samen zorgen wij ervoor dat het in Hollands Noorderkwartier veilig wonen, werken en recreëren is. Nu én in de toekomst.
aanleg
versterking en onderhoud van waterkeringen
peilbeheer
ecologisch beheer
waterzuivering
waterveiligheid
schoon water
voldoende water
veilige wegen
waterkwaliteit
water
watermanagement
public policy
public policy offices
natural resources

Bart Kropf's Work History and Education

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Informatieanalist
2018 - Present
Wetterskip Fryslân
Technisch GIS-Specialist / GIS-ontwikkelaar.
2017 - Present
BKGIS
Freelance Geo/ICT-specialist
2015 - Present
Tijhuis Ingenieurs BV
GIS-ontwikkelaar
2016 - 2016 • 3 months
ProRail
GIS Specialist
2009 - 2010 • 1 year
Dienst Landelijk Gebied
GIS Specialist
2008 - 2009 • 6 months
GeoTax
GIS Specialist
2008 - 2008 • 7 months
Rijkswaterstaat
GIS Specialist
2007 - 2007 • 1 month

Frequently Asked Questions about Bart Kropf


What company does Bart Kropf work for?

Bart Kropf works for Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

What is Bart Kropf's role at Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier?

Bart Kropf's role at Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is Informatieanalist.

What is Bart Kropf's email address?

Bart Kropf's email address is b**@hhnk.nl.

What is Bart Kropf's business email address?

Bart Kropf's business email address is b**@hhnk.nl.

What is Bart Kropf's HQ phone number?

Bart Kropf's HQ phone number is 31 725828282.

What industry does Bart Kropf work in?

Bart Kropf works in the Public Policy industry.

Who are Bart Kropf's colleagues?

Bart Kropf's colleagues are Marcel Kok, Vincent Booij, Siem Persoon, Sonja Meer and more.
Toezichthouder Dijkverbeteringen
Gebiedsbeheerder
Juridisch adviseur
Partner | Projectmanager | Adviseur

Prospect on LinkedIn

Find verified emails and direct dial mobile numbers of contacts on LinkedIn, and sync them with your CRM instantly
Download ExtensionRepresents linkedin prospector
Browse Apollo's Directories

"We love the interface, the experience, and most importantly… the results."

Erik Straub

Chief Marketing Officer, Kickfurther

"Using Apollo, we’ve solved the biggest problem for every business, the lead problem. We are now constrained by sales time and no longer lack interested prospects."

Michael Transon

CEO, Victorious

Ready to try it out?

Get started for free, then add your whole team. You can always talk to sales if you’re interested in advanced plans.