Carina Moller's Professional Contact Details

Carina Moller's Current Company Details

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) er en styrelse under Forsvarsministeriet. Vi har det overordnede ansvar for det samlede forsvars og beredskabs materiel- og IT.Vores vigtigste opgave er a...
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) er en styrelse under Forsvarsministeriet. Vi har det overordnede ansvar for det samlede forsvars og beredskabs materiel- og IT.Vores vigtigste opgave er at anskaffe og drive koncernens materiel og it på en effektiv, økonomisk og sikkerhedsmæssig forsvarlig måde. Hermed kan vi sikre, at vores kolleger i resten af koncernen har det nødvendige grundlag til deres opgaveløsning - nationalt som internationalt. Vi administrerer årligt ca. 10 mia. kr. af det samlede forsvarsbudget.Vi er over 2500 medarbejdere i FMI fordelt over hele Kongeriget.
military
procurement
it
logistics
defense & space
defense & space manufacturing

Carina Moller's Work History and Education

Dansk Automobil Sports Union
Teknik og Sports Sekretær
2015 - 2020 • 5 years

Others Named Carina Moller

Project Coordinator at MHR
Senior Technical Consultant at SAS

Frequently Asked Questions about Carina Moller


What company does Carina Moller work for?

Carina Moller works for Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.

What is Carina Moller's role at Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse?

Carina Moller's role at Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse is Bilinspektør.

What is Carina Moller's email address?

Carina Moller's email address is c**@fmi.dk.

What is Carina Moller's business email address?

Carina Moller's business email address is c**@fmi.dk.

What is Carina Moller's HQ phone number?

Carina Moller's HQ phone number is +45 72 81 40 00.

What industry does Carina Moller work in?

Carina Moller works in the Defense & Space industry.

Who are Carina Moller's colleagues?

Carina Moller's colleagues are Bjorn Hd, Merete Kjolholm, Per Andersen, Afnan Azzouz and more.
Subject Matter Expert, medium and large calibre ammunition
Chefkonsulent - Kapacitetsmanager
Chef for Udvviklings- og Koordinationsafdelingen
Planlægger & Projektleder
Business Change Manager

Prospect on LinkedIn

Find verified emails and direct dial mobile numbers of contacts on LinkedIn, and sync them with your CRM instantly
Download ExtensionRepresents linkedin prospector
Browse Apollo's Directories

"We love the interface, the experience, and most importantly… the results."

Erik Straub

Chief Marketing Officer, Kickfurther

"Using Apollo, we’ve solved the biggest problem for every business, the lead problem. We are now constrained by sales time and no longer lack interested prospects."

Michael Transon

CEO, Victorious

Ready to try it out?

Get started for free, then add your whole team. You can always talk to sales if you’re interested in advanced plans.