Charifa Eriksson's Professional Contact Details

HQ
+47908 385 84
Location
Oslo, Oslo

Charifa Eriksson's Current Company Details

OPV Consulting AS tilbyr tjenester som dekker alle behov som byggherren trenger for gjennomføring av bygg- og anleggsprosjekter. Selskapet yter rådgivning og allsidige tjenester på alle områder innenfor ingeniø...
OPV Consulting AS tilbyr tjenester som dekker alle behov som byggherren trenger for gjennomføring av bygg- og anleggsprosjekter. Selskapet yter rådgivning og allsidige tjenester på alle områder innenfor ingeniørfag og relaterte fagområder. OPV Consulting AS har årelang erfaring innen prosjekt- og byggeledelse, prosjekteringsledelse, uavhengig kontroll, byggherreombud, SHA-koordinator, samt Energi, miljø og industri. Selskapet har spesialister med flere års erfaring innenfor en rekke tjenestegrupper, og som besitter bred og god kompetanse innen offentlige anskaffelser og byggeteknisk rådgivning. Selskapet ble i mars 2018 tildelt prisen "Årets Bygg 2017" for prosjektet Holmen Svømmehall, hvor OPV Consulting AS var prosjektleder. Holmen Svømmehall er en av de første svømmehallene med passivhusstandard i Norge.
offentlige anskaffelser
prosjekt og byggeledelse
shakoordinator
badefaglig radgivning
prosjektledelse
byggeledelse
byggherreombud
uavhengig kontroll
miljo og industri
usikkerhetsanalyser
radgivning i offentlige anskaffelser
energi
idrettsbygg
radgivende ingeniorer
ansvarlig soker
spesialkompetanse svommehaller
byggkalkyler
prosjekteringsledelse
byggeteknisk radgivning
construction

Charifa Eriksson's Work History and Education

OPV Consulting AS
Hydrogeolog
2021 - Present
Multiconsult
Multiconsult Sa
2019 - 2020 • 1 year
NMBU - Norwegian University of Life Sciences
Research Assistant
2017 - 2018 • 1 year
University of Oslo
Oslo university
2011 - 2012 • 1 year

Frequently Asked Questions about Charifa Eriksson


What company does Charifa Eriksson work for?

Charifa Eriksson works for OPV Consulting AS.

What is Charifa Eriksson's role at OPV Consulting AS?

Charifa Eriksson's role at OPV Consulting AS is Hydrogeolog.

What is Charifa Eriksson's email address?

Charifa Eriksson's email address is c**@opvc.no.

What is Charifa Eriksson's business email address?

Charifa Eriksson's business email address is c**@opvc.no.

What is Charifa Eriksson's HQ phone number?

Charifa Eriksson's HQ phone number is +47908 385 84.

What industry does Charifa Eriksson work in?

Charifa Eriksson works in the Construction industry.

Who are Charifa Eriksson's colleagues?

Charifa Eriksson's colleagues are Ane Braekken, Wara Mazid, Espen Larsen, Kenneth Olafsen and more.

Colleagues at OPV Consulting AS

Prosjekt- og byggeleder VA
Structural Engineer
Prosjekt- og byggeleder/ Fagleder PGL/PRL
Operativ daglig leder og markedsdirektør
Prosjekteringsleder, prosjekt- og byggeleder

Prospect on LinkedIn

Find verified emails and direct dial mobile numbers of contacts on LinkedIn, and sync them with your CRM instantly
Download ExtensionRepresents linkedin prospector
Browse Apollo's Directories

"We love the interface, the experience, and most importantly… the results."

Erik Straub

Chief Marketing Officer, Kickfurther

"Using Apollo, we’ve solved the biggest problem for every business, the lead problem. We are now constrained by sales time and no longer lack interested prospects."

Michael Transon

CEO, Victorious

Ready to try it out?

Get started for free, then add your whole team. You can always talk to sales if you’re interested in advanced plans.