Eli Eide's Professional Contact Details

HQ
99244779
Location
Oslo, Oslo

Eli Eide's Current Company Details

Rørentreprenørene Norge er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak av ulik størrelse og markedsorientering. Organisasjonens formål er å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næ...
Rørentreprenørene Norge er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak av ulik størrelse og markedsorientering. Organisasjonens formål er å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet av høy etisk standard og god faglig kompetanse.
nonprofit organization management

Eli Eide's Work History and Education

Rørentreprenørene Norge
Fagsjef Energi og Miljø
2015 - Present
Norsk brannvernforening
Styremedlem Norsk Brannvernforening
2018 - Present
Drammen Svømmeklubb
Styremedlem
2010 - 2014 • 4 years
Brødrene Dahl
Ingeniør
1995 - 1999 • 4 years

Others Named Eli Eide

Frequently Asked Questions about Eli Eide


What company does Eli Eide work for?

Eli Eide works for Rørentreprenørene Norge.

What is Eli Eide's role at Rørentreprenørene Norge?

Eli Eide's role at Rørentreprenørene Norge is Cohost podcast.

What is Eli Eide's email address?

Eli Eide's email address is e**@rornorge.no.

What is Eli Eide's business email address?

Eli Eide's business email address is e**@rornorge.no.

What is Eli Eide's HQ phone number?

Eli Eide's HQ phone number is 99244779.

What industry does Eli Eide work in?

Eli Eide works in the Nonprofit Organization Management industry.

Who are Eli Eide's colleagues?

Eli Eide's colleagues are Geir Ostebo, Randi Nodeland, Jens Hoglund, Oddgeir Tobiassen and more.
Opplæringskonsulent
Kommunikasjonsrådgiver
Teknisk konsulent
Direktør - kompetanse og utvikling
Fagsjef Sanitærteknikk

Prospect on LinkedIn

Find verified emails and direct dial mobile numbers of contacts on LinkedIn, and sync them with your CRM instantly
Download ExtensionRepresents linkedin prospector
Browse Apollo's Directories

"We love the interface, the experience, and most importantly… the results."

Erik Straub

Chief Marketing Officer, Kickfurther

"Using Apollo, we’ve solved the biggest problem for every business, the lead problem. We are now constrained by sales time and no longer lack interested prospects."

Michael Transon

CEO, Victorious

Ready to try it out?

Get started for free, then add your whole team. You can always talk to sales if you’re interested in advanced plans.