Gunnar Bjorkholm's Professional Contact Details

HQ
010-482 80 00
Company

Gunnar Bjorkholm's Current Company Details

Mellanskog är skogsägare som samverkar för ett fritt, lönsamt och ansvarsfullt skogsbruk. Vi verkar för marknadsmässiga virkespriser, samt erbjuder skoglig service som gör det enklare att äga och sköta skog.Dry...
Mellanskog är skogsägare som samverkar för ett fritt, lönsamt och ansvarsfullt skogsbruk. Vi verkar för marknadsmässiga virkespriser, samt erbjuder skoglig service som gör det enklare att äga och sköta skog.Drygt hälften av alla skogsägare i Mellansverige är medlemmar i Skogsägarna Mellanskog. Föreningen bedriver virkesförmedling och skogsbruksverksamhet i Härjedalen, Hälsingland, Dalarna, Värmland, Gästrikland, Uppland, Södermanland, Västmanland, Närke och Gotland.Mellanskog ägs av ca 27 000 skogsägare som valt att vara medlemmar, men vi hjälper även andra skogsägare. Vi arbetar för höga och rättvisa virkespriser och förhandlar med de köpande industrierna för att få så bra priser som möjligt. Vi säljer våra medlemmars virke och ju större volym vi hanterar desto större blir vår påverkan.
skogsagarforening
skoglig radgivning
skogsbruk
skogliga tjanster
paper & forest products
paper & forest product manufacturing

Gunnar Bjorkholm's Work History and Education

Mellanskog
Produktionschef
2012 - Present

Frequently Asked Questions about Gunnar Bjorkholm


What company does Gunnar Bjorkholm work for?

Gunnar Bjorkholm works for Mellanskog.

What is Gunnar Bjorkholm's role at Mellanskog?

Gunnar Bjorkholm's role at Mellanskog is Produktionschef.

What is Gunnar Bjorkholm's email address?

Gunnar Bjorkholm's email address is g**@mellanskog.se.

What is Gunnar Bjorkholm's business email address?

Gunnar Bjorkholm's business email address is g**@mellanskog.se.

What is Gunnar Bjorkholm's HQ phone number?

Gunnar Bjorkholm's HQ phone number is 010-482 80 00.

What industry does Gunnar Bjorkholm work in?

Gunnar Bjorkholm works in the Paper & Forest Products industry.

Who are Gunnar Bjorkholm's colleagues?

Gunnar Bjorkholm's colleagues are Johan Mark, Anna Hede, Anton Bondesson, Joe Eriksson and more.

Colleagues at Mellanskog

Accounting Manager
Vikarierande skoglig rådgivare

Prospect on LinkedIn

Find verified emails and direct dial mobile numbers of contacts on LinkedIn, and sync them with your CRM instantly
Download ExtensionRepresents linkedin prospector
Browse Apollo's Directories

"We love the interface, the experience, and most importantly… the results."

Erik Straub

Chief Marketing Officer, Kickfurther

"Using Apollo, we’ve solved the biggest problem for every business, the lead problem. We are now constrained by sales time and no longer lack interested prospects."

Michael Transon

CEO, Victorious

Ready to try it out?

Get started for free, then add your whole team. You can always talk to sales if you’re interested in advanced plans.