Hristo Simeonov's Professional Contact Details

Hristo Simeonov's Current Company Details

Човешкият капитал: Вашият най-важен бизнес ресурс!Ние от XS Consult искрено вярваме, че хората са най-съществения елемент във всяка организация, независимо дали става въпрос за корпоративна бизнес структура, ор...
Човешкият капитал: Вашият най-важен бизнес ресурс!Ние от XS Consult искрено вярваме, че хората са най-съществения елемент във всяка организация, независимо дали става въпрос за корпоративна бизнес структура, организация с идеални цели, обществено обединение или държавна администрация. Всеки един човек в компанията има своето значение. Няма такова нещо, като незначителна позиция. Основана през 2012 година, нашата компания се е отдала на мисията да помага на своите клиенти в откриването на най-подходящата за тях работа. Защото, когато човек се намира на точното място, всяка сутрин става с мисълта за предизвикателствата, които го очакват през новия работен ден.Дълбоко вникване в бизнеса на нашите партньориОсновавайки се на дългогодишния опит на нашите експерти в консултирането и управлението на човешки ресурси сме стигнали до един генерален извод. Познаването на бизнеса, пазарите, клиентите и културата на нашите партньори е единственият възможен начин за предоставянето на наистина качествена услуга. Вникването в специфичните проблеми на организацията е от решаващо значение за откриването на правилния кандидат за съответната позиция.Слушаме внимателно, реагираме бързо и предлагаме последователни съвети. Това е ключът към нашия успех и ни придава статут на партньори в очите на нашите клиенти. Защото ние не сме просто доставчик на услуги.Ние сме HUMAN RESOURCES BUSINESS PARTNER

Others Named Hristo Simeonov

Frequently Asked Questions about Hristo Simeonov


What company does Hristo Simeonov work for?

Hristo Simeonov works for XS Consult.

What is Hristo Simeonov's role at XS Consult?

Hristo Simeonov's role at XS Consult is Chief Executive Officer.

What is Hristo Simeonov's email address?

Hristo Simeonov's email address is h**@xsconsult.eu.

What is Hristo Simeonov's business email address?

Hristo Simeonov's business email address is h**@xsconsult.eu.

What industry does Hristo Simeonov work in?

Hristo Simeonov works in the Human Resources industry.

Prospect on LinkedIn

Find verified emails and direct dial mobile numbers of contacts on LinkedIn, and sync them with your CRM instantly
Download ExtensionRepresents linkedin prospector
Browse Apollo's Directories

"We love the interface, the experience, and most importantly… the results."

Erik Straub

Chief Marketing Officer, Kickfurther

"Using Apollo, we’ve solved the biggest problem for every business, the lead problem. We are now constrained by sales time and no longer lack interested prospects."

Michael Transon

CEO, Victorious

Ready to try it out?

Get started for free, then add your whole team. You can always talk to sales if you’re interested in advanced plans.