Ingrid Flaa's Professional Contact Details

HQ
+47908 385 84
Location
Oslo, Oslo

Ingrid Flaa's Current Company Details

OPV Consulting AS tilbyr tjenester som dekker alle behov som byggherren trenger for gjennomføring av bygg- og anleggsprosjekter. Selskapet yter rådgivning og allsidige tjenester på alle områder innenfor ingeniø...
OPV Consulting AS tilbyr tjenester som dekker alle behov som byggherren trenger for gjennomføring av bygg- og anleggsprosjekter. Selskapet yter rådgivning og allsidige tjenester på alle områder innenfor ingeniørfag og relaterte fagområder. OPV Consulting AS har årelang erfaring innen prosjekt- og byggeledelse, prosjekteringsledelse, uavhengig kontroll, byggherreombud, SHA-koordinator, samt Energi, miljø og industri. Selskapet har spesialister med flere års erfaring innenfor en rekke tjenestegrupper, og som besitter bred og god kompetanse innen offentlige anskaffelser og byggeteknisk rådgivning. Selskapet ble i mars 2018 tildelt prisen "Årets Bygg 2017" for prosjektet Holmen Svømmehall, hvor OPV Consulting AS var prosjektleder. Holmen Svømmehall er en av de første svømmehallene med passivhusstandard i Norge.
offentlige anskaffelser
shakoordinator
uavhengig kontroll
spesialkompetanse svommehaller
radgivende ingeniorer
prosjekteringsledelse
byggeteknisk radgivning
radgivning i offentlige anskaffelser
energi
idrettsbygg
byggeledelse
byggherreombud
miljo og industri
prosjekt og byggeledelse
prosjektledelse
construction

Frequently Asked Questions about Ingrid Flaa


What company does Ingrid Flaa work for?

Ingrid Flaa works for OPV Consulting AS.

What is Ingrid Flaa's role at OPV Consulting AS?

Ingrid Flaa's role at OPV Consulting AS is Prosjekteringsleder, prosjekt- og byggeleder.

What is Ingrid Flaa's email address?

Ingrid Flaa's email address is i**@opvc.no.

What is Ingrid Flaa's business email address?

Ingrid Flaa's business email address is i**@opvc.no.

What is Ingrid Flaa's HQ phone number?

Ingrid Flaa's HQ phone number is +47908 385 84.

What industry does Ingrid Flaa work in?

Ingrid Flaa works in the Construction industry.

Who are Ingrid Flaa's colleagues?

Ingrid Flaa's colleagues are Wara Mazid, Espen Larsen, Kenneth Olafsen, Charifa Eriksson and more.

Colleagues at OPV Consulting AS

Structural Engineer
Prosjekt- og byggeleder/ Fagleder PGL/PRL
Operativ daglig leder og markedsdirektør
Prosjekt- og byggeleder

Prospect on LinkedIn

Find verified emails and direct dial mobile numbers of contacts on LinkedIn, and sync them with your CRM instantly
Download ExtensionRepresents linkedin prospector
Browse Apollo's Directories

"We love the interface, the experience, and most importantly… the results."

Erik Straub

Chief Marketing Officer, Kickfurther

"Using Apollo, we’ve solved the biggest problem for every business, the lead problem. We are now constrained by sales time and no longer lack interested prospects."

Michael Transon

CEO, Victorious

Ready to try it out?

Get started for free, then add your whole team. You can always talk to sales if you’re interested in advanced plans.