Ingrid Sletten's Professional Contact Details

HQ
+47 23 32 72 00
Location
Oslo, Oslo

Ingrid Sletten's Current Company Details

Hille Melbye Arkitekter har gjennom sin historie fra etableringen i 1955 etablert seg som et arkitektkontor med bred og variert oppdragsmengde. Historisk sett har kirker, boliger og hytter vært sentrale oppdrag...
Hille Melbye Arkitekter har gjennom sin historie fra etableringen i 1955 etablert seg som et arkitektkontor med bred og variert oppdragsmengde. Historisk sett har kirker, boliger og hytter vært sentrale oppdrag, men de siste 20 årene har oppdragsmengden flyttet seg over til større og mer kompliserte prosjekter. Et fellestrekk ved prosjektene er høy kvalitet innenfor de gitte økonomiske rammebetingelser. Dette, kombinert med kreativitet og høy arkitektonisk standard, har gitt oss mange store oppdragsgivere både i det offentlige og i det private. Tradisjon og godt sosialt miljø har skapt en erfaren arbeidstokk som vet å gjennomføre prosjekter på en effektiv og god måte. Samtidig rekrutterer vi yngre arkitekter som utfordrer tradisjonelle løsninger. Kontoret kombinerer derved solid håndverk og stor arbeidskapasitet med kreative løsninger og faglig utvikling. Vi vektlegger en god dialog mellom oppdragsgiver, oss fagfolk og det offentlige for raskt å komme fram til de gode løsningene.I 2020 ble Hille Melbye Arkitekter verdens første arkitektkontor med Spacemaker-sertifisering.Utmerkelser : - Finalist i den internasjonale murverksprisen Brick Award 2020 med Spikkestad kirke- og kultursenter - Finalist for Betongtavlen 2020 med Flekkerøy Kirke - Betongtavlen i 2019 for Spikkestad kirke- og kultursenter - Betongtavlen i 1985 for Snarøya kirke, sammen med Odd Østbye - Mursenterets Millenniumpris i 2000 - Oslo Bys Arkitekturpris i 2005 for Pilestredet park felt E1 - Statens Byggeskikkpris i 2007 for Kirurgbygget i Pilestredet park - Byggeindustriens pris «Året bygg» i 2010 for Lambertseter senter
arkitektur
byformplanarbeid
interior
architecture & planning

Ingrid Sletten's Work History and Education

Hille Melbye Arkitekter
Architect
2016 - Present
Enerhaugen Arkitektkontor AS
Architect
2010 - 2016 • 5 years
Keith Williams Architects Limited
Architect
2006 - 2010 • 4 years
Oppland fylkeskommune
Research assistant
2002 - 2003 • 1 year

Others Named Ingrid Sletten

Project Manager & Sales Director at X-Act Contracting Corp.
Consulting Manager, Business Consulting at Sopra Steria

Frequently Asked Questions about Ingrid Sletten


What company does Ingrid Sletten work for?

Ingrid Sletten works for Hille Melbye Arkitekter.

What is Ingrid Sletten's role at Hille Melbye Arkitekter?

Ingrid Sletten's role at Hille Melbye Arkitekter is Board member.

What is Ingrid Sletten's email address?

Ingrid Sletten's email address is i**@hmark.no.

What is Ingrid Sletten's business email address?

Ingrid Sletten's business email address is i**@hmark.no.

What is Ingrid Sletten's HQ phone number?

Ingrid Sletten's HQ phone number is +47 23 32 72 00 .

What industry does Ingrid Sletten work in?

Ingrid Sletten works in the Architecture & Planning industry.

Who are Ingrid Sletten's colleagues?

Ingrid Sletten's colleagues are Juliana Voss-Clark, Mattias Duong, Guri Tveito, Jens Toverud and more.

Prospect on LinkedIn

Find verified emails and direct dial mobile numbers of contacts on LinkedIn, and sync them with your CRM instantly
Download ExtensionRepresents linkedin prospector
Browse Apollo's Directories

"We love the interface, the experience, and most importantly… the results."

Erik Straub

Chief Marketing Officer, Kickfurther

"Using Apollo, we’ve solved the biggest problem for every business, the lead problem. We are now constrained by sales time and no longer lack interested prospects."

Michael Transon

CEO, Victorious

Ready to try it out?

Get started for free, then add your whole team. You can always talk to sales if you’re interested in advanced plans.