Jitzke Elshof's Professional Contact Details

Jitzke Elshof's Current Company Details

GGD Fryslân is de gezondheidsdienst van de Friese gemeenten. De GGD werkt aan het bevorderen van de gezondheid en het voorkomen van gezondheidsproblemen bij de Friese burger. GGD Fryslân is, samen met Brandweer...
GGD Fryslân is de gezondheidsdienst van de Friese gemeenten. De GGD werkt aan het bevorderen van de gezondheid en het voorkomen van gezondheidsproblemen bij de Friese burger. GGD Fryslân is, samen met Brandweer Fryslân en crisisbeheersing, onderdeel van Veiligheidsregio Fryslân. Wij richten ons onder andere op infectieziektebestrijding, jeugdgezondheidszorg en milieu-advies. Daarnaast informeert en adviseert GGD Fryslân de gemeenten over de gezondheid van de Friese burger. GGD Fryslân werkt klantgericht, lokaal en dichtbij de mensen. Dat doet de GGD vanuit drie regio's, een team beleid en de afdeling Centrale Dienst en Ondersteuning (CDO).
gezondheid
infectieziektebestrijding
jeugdgezondheidszorg
milieuadvies
hospital & health care
hospitals & health care

Jitzke Elshof's Work History and Education

GGD Fryslân
Jeugdverpleegkundige 12+
2018 - Present
KinderThuisZorg & TienerThuisZorg
Verpleegkundige
2017 - Present
Zorggroep Oude en Nieuwe Land
Wijkverpleegkundige
2017 - 2017 • 3 months
Martini Ziekenhuis
Stagiaire verpleegkunde
2014 - 2015 • 5 months
Buurtzorg Nederland
Stagiaire verpleegkunde
2014 - 2014 • 5 months
UMCG
Stagiaire verpleegkunde
2013 - 2014 • 4 months
Zorggarant Thuiszorg
Verzorgende C
2012 - 2016 • 4 years

Frequently Asked Questions about Jitzke Elshof


What company does Jitzke Elshof work for?

Jitzke Elshof works for GGD Fryslân.

What is Jitzke Elshof's role at GGD Fryslân?

Jitzke Elshof's role at GGD Fryslân is Jeugdverpleegkundige 12+.

What is Jitzke Elshof's email address?

Jitzke Elshof's email address is j**@ggdfryslan.nl.

What is Jitzke Elshof's business email address?

Jitzke Elshof's business email address is j**@ggdfryslan.nl.

What is Jitzke Elshof's HQ phone number?

Jitzke Elshof's HQ phone number is 088 22 99 222.

What industry does Jitzke Elshof work in?

Jitzke Elshof works in the Hospital & Health Care industry.

Who are Jitzke Elshof's colleagues?

Jitzke Elshof's colleagues are Annie Douma, Sjan Terlouw, Tom Borkent, Sigrid Sluyter and more.

Colleagues at GGD Fryslân

Secretariaat Integrale Vroeghulp Drachten
Managementondersteuner Bedrijfsvoering
Piket testen en vaccineren
Toezichthouder Technische Hygiëne Zorg
Stagiair verpleegkunde

Prospect on LinkedIn

Find verified emails and direct dial mobile numbers of contacts on LinkedIn, and sync them with your CRM instantly
Download ExtensionRepresents linkedin prospector
Browse Apollo's Directories

"We love the interface, the experience, and most importantly… the results."

Erik Straub

Chief Marketing Officer, Kickfurther

"Using Apollo, we’ve solved the biggest problem for every business, the lead problem. We are now constrained by sales time and no longer lack interested prospects."

Michael Transon

CEO, Victorious

Ready to try it out?

Get started for free, then add your whole team. You can always talk to sales if you’re interested in advanced plans.