Jordi Ybarz's Professional Contact Details

HQ
+34 934 81 73 73
Location
Barcelona, Catalonia

Jordi Ybarz's Current Company Details

L'Associació de Mestres Rosa Sensat és un moviment de renovació pedagògica, creada al 1965 que continua treballant per la millora de l'educació. Objectius Contribuir a la formació, la millora i l'actualitzac...
L'Associació de Mestres Rosa Sensat és un moviment de renovació pedagògica, creada al 1965 que continua treballant per la millora de l'educació. Objectius Contribuir a la formació, la millora i l'actualització pedagògica dels professionals de l'educació a través, principalment, del treball en equip dels socis, per la consecució de l'escola democràtica i l'expressió d'opinions i criteris sobre la política i la realitat educativa, així com del foment de la llengua catalana. Promoure el debat i la reflexió necessaris per afavorir pràctiques pedagògiques destinades a potenciar la igualtat d'oportunitats, valorant com un fet positiu la diversitat per raó de gènere, procedència, creença, edat o ètnia. Organitzar escoles d'estiu i altres tipologies de formació continuada dels mestres, professors i educadors. Publicar i editar materials, revistes, llibres en diferents formats, com una manera més de difondre les pràctiques i les teories pedagògiques. Assessorar sobre qüestions pedagògiques a les persones, entitats, organitzacions o institucions que ho demanin. Promoure i realitzar recerques en el camp de la didàctica, la metodologia, la pedagogia i d'altres que puguin contribuir al progrés de l'educació i de l'escola. Participar i cooperar amb organitzacions públiques o privades i en totes aquelles iniciatives que, amb objectius semblants, estiguin encaminades a la millora de l'educació tant a Catalunya, Espanya, Unió Europea com a altres països del món.
training
magazine publishing
book publishing
educational projects
international education projects
working groups
library
primary/secondary education
media
education management

Jordi Ybarz's Work History and Education

Associació de Mestres Rosa Sensat
Col·laborador extern
2008 - Present
Angle Editorial
Col·laborador extern
2007 - Present
Generalitat de Catalunya
Lingüista
2001 - Present
Edicions 62
Col·laborador extern
2002 - Present
Penguin Random House Grupo Editorial
Col·laborador extern
2002 - 2008 • 7 years
Catalunya Ràdio
Becari
1999 - 2000 • 10 months

Frequently Asked Questions about Jordi Ybarz


What company does Jordi Ybarz work for?

Jordi Ybarz works for Associació de Mestres Rosa Sensat.

What is Jordi Ybarz's role at Associació de Mestres Rosa Sensat?

Jordi Ybarz's role at Associació de Mestres Rosa Sensat is Col·laborador extern.

What is Jordi Ybarz's email address?

Jordi Ybarz's email address is j**@rosasensat.org.

What is Jordi Ybarz's business email address?

Jordi Ybarz's business email address is j**@rosasensat.org.

What is Jordi Ybarz's HQ phone number?

Jordi Ybarz's HQ phone number is +34 934 81 73 73.

What industry does Jordi Ybarz work in?

Jordi Ybarz works in the Primary/secondary Education industry.

Who are Jordi Ybarz's colleagues?

Jordi Ybarz's colleagues are Marta Cava.

Prospect on LinkedIn

Find verified emails and direct dial mobile numbers of contacts on LinkedIn, and sync them with your CRM instantly
Download ExtensionRepresents linkedin prospector
Browse Apollo's Directories

"We love the interface, the experience, and most importantly… the results."

Erik Straub

Chief Marketing Officer, Kickfurther

"Using Apollo, we’ve solved the biggest problem for every business, the lead problem. We are now constrained by sales time and no longer lack interested prospects."

Michael Transon

CEO, Victorious

Ready to try it out?

Get started for free, then add your whole team. You can always talk to sales if you’re interested in advanced plans.