Kacper Przepiorka's Professional Contact Details

Kacper Przepiorka's Current Company Details

The Warsaw Bar Association (in Polish: Izba Adwokacka w Warszawie) is the association of attorneys for the City of Warsaw. The most important goals of the Warsaw Bar are to cultivate the science of law, to prom...
The Warsaw Bar Association (in Polish: Izba Adwokacka w Warszawie) is the association of attorneys for the City of Warsaw. The most important goals of the Warsaw Bar are to cultivate the science of law, to promote law reform, to facilitate the administration of justice and to elevate the standards of integrity, honor, professional skill and courtesy in the legal profession.The Warsaw Bar Association was founded in 1872. With over 140 years of history it is the oldest professional legal association in Poland.The control and administration over the Warsaw Bar Association is vested in the Council of the Bar (in Polish: Okręgowa Rada Adwokacka).The Warsaw Bar Association hosts 23 specialized law sections, and more than 20 Groups and Commissions.Adwokatura współdziała w ochronie praw i wolności obywatelskich. Zgodnie z Konstytucją RP są to wolności i prawa osobiste (m.in. prawo do życia, nietykalność i wolność osobista, prawo do sądu, prawo do ochrony prywatności, prawo ochrony danych osobowych, wolność sumienia i wyznania, wolność słowa), wolności i prawa polityczne (m.in. wolność zgromadzeń, wolność zrzeszania się, prawo do informacji publicznej, prawo wyborcze, prawo do petycji, wniosków i skarg), wolności i prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne (m.in. prawo do własności, prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, prawo do zabezpieczenia społecznego, ochrona zdrowia, prawo do nauki, ochrona praw dziecka, ochrona konsumentów).
adwokatura
prawo
zawody zaufania publicznego
civic & social organization

Kacper Przepiorka's Work History and Education

Frequently Asked Questions about Kacper Przepiorka


What company does Kacper Przepiorka work for?

Kacper Przepiorka works for Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie (ORA).

What is Kacper Przepiorka's role at Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie (ORA)?

Kacper Przepiorka's role at Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie (ORA) is Advocate Trainee.

What is Kacper Przepiorka's email address?

Kacper Przepiorka's email address is k**@ora-warszawa.com.pl.

What is Kacper Przepiorka's business email address?

Kacper Przepiorka's business email address is k**@ora-warszawa.com.pl.

What industry does Kacper Przepiorka work in?

Kacper Przepiorka works in the Civic & Social Organization industry.

Who are Kacper Przepiorka's colleagues?

Kacper Przepiorka's colleagues are Magdalena Dziadosz, Magdalena Krolikowska, Michal Szczepanski, Filip Wojtowicz and more.

Prospect on LinkedIn

Find verified emails and direct dial mobile numbers of contacts on LinkedIn, and sync them with your CRM instantly
Download ExtensionRepresents linkedin prospector
Browse Apollo's Directories

"We love the interface, the experience, and most importantly… the results."

Erik Straub

Chief Marketing Officer, Kickfurther

"Using Apollo, we’ve solved the biggest problem for every business, the lead problem. We are now constrained by sales time and no longer lack interested prospects."

Michael Transon

CEO, Victorious

Ready to try it out?

Get started for free, then add your whole team. You can always talk to sales if you’re interested in advanced plans.