Lars Thomassen's Professional Contact Details

Location
Dilling, Østfold
Company

Lars Thomassen's Current Company Details

Xepto er et miljøteknologiselskap som utvikler og selger løsningerfor måleteknikk, sporing/posisjonering og varsling/alarm.Vi jobber hovedsakelig innenfor vannbransjen (vann/avløp/renovasjon) og lager/logistikk...
Xepto er et miljøteknologiselskap som utvikler og selger løsningerfor måleteknikk, sporing/posisjonering og varsling/alarm.Vi jobber hovedsakelig innenfor vannbransjen (vann/avløp/renovasjon) og lager/logistikkbransjen.Vårt konkurransefortrinn er å lage batteridrevne produkter som kommunisere via GSM/GPRS med en server/portalløsning for analyse og datafangst. Dette gjør at produktene kan plasseres på strømløse steder med fjernstyring av driften. Dette reduserer ressursbehovet vesentlig.
alarm for sprengstoffcontainer
nedbormaling
overlopsregistrering
fremmedvannsdeteksjon
sporingslosninger
telecommunications

Frequently Asked Questions about Lars Thomassen


What company does Lars Thomassen work for?

Lars Thomassen works for Xepto AS.

What is Lars Thomassen's role at Xepto AS?

Lars Thomassen's role at Xepto AS is Produktsjef.

What is Lars Thomassen's email address?

Lars Thomassen's email address is l**@xepto.no.

What is Lars Thomassen's business email address?

Lars Thomassen's business email address is l**@xepto.no.

What industry does Lars Thomassen work in?

Lars Thomassen works in the Telecommunications industry.

Who are Lars Thomassen's colleagues?

Lars Thomassen's colleagues are Wiggo Hellerud, Jan Nordlie, Jonathan Ngoyi and Marius Bentsen.

Prospect on LinkedIn

Find verified emails and direct dial mobile numbers of contacts on LinkedIn, and sync them with your CRM instantly
Download ExtensionRepresents linkedin prospector
Browse Apollo's Directories

"We love the interface, the experience, and most importantly… the results."

Erik Straub

Chief Marketing Officer, Kickfurther

"Using Apollo, we’ve solved the biggest problem for every business, the lead problem. We are now constrained by sales time and no longer lack interested prospects."

Michael Transon

CEO, Victorious

Ready to try it out?

Get started for free, then add your whole team. You can always talk to sales if you’re interested in advanced plans.