Magdalena Krolikowska's Professional Contact Details

Magdalena Krolikowska's Current Company Details

The Warsaw Bar Association (in Polish: Izba Adwokacka w Warszawie) is the association of attorneys for the City of Warsaw. The most important goals of the Warsaw Bar are to cultivate the science of law, to prom...
The Warsaw Bar Association (in Polish: Izba Adwokacka w Warszawie) is the association of attorneys for the City of Warsaw. The most important goals of the Warsaw Bar are to cultivate the science of law, to promote law reform, to facilitate the administration of justice and to elevate the standards of integrity, honor, professional skill and courtesy in the legal profession.The Warsaw Bar Association was founded in 1872. With over 140 years of history it is the oldest professional legal association in Poland.The control and administration over the Warsaw Bar Association is vested in the Council of the Bar (in Polish: Okręgowa Rada Adwokacka).The Warsaw Bar Association hosts 23 specialized law sections, and more than 20 Groups and Commissions.Adwokatura współdziała w ochronie praw i wolności obywatelskich. Zgodnie z Konstytucją RP są to wolności i prawa osobiste (m.in. prawo do życia, nietykalność i wolność osobista, prawo do sądu, prawo do ochrony prywatności, prawo ochrony danych osobowych, wolność sumienia i wyznania, wolność słowa), wolności i prawa polityczne (m.in. wolność zgromadzeń, wolność zrzeszania się, prawo do informacji publicznej, prawo wyborcze, prawo do petycji, wniosków i skarg), wolności i prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne (m.in. prawo do własności, prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, prawo do zabezpieczenia społecznego, ochrona zdrowia, prawo do nauki, ochrona praw dziecka, ochrona konsumentów).
adwokatura
prawo
zawody zaufania publicznego
civic & social organization

Magdalena Krolikowska's Work History and Education

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie (ORA)
Member of the Polish Bar Association
2021 - Present
Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland
Legal Counsel (Internationalisation)
2018 - Present
SwissDevJobs
Account Manager
2020 - 2020 • 2 months
Martini i Wspólnicy
Lawyer
2017 - 2018 • 10 months
Mariański Group
Junior Lawyer
2016 - 2017 • 5 months

Others Named Magdalena Krolikowska

Frequently Asked Questions about Magdalena Krolikowska


What company does Magdalena Krolikowska work for?

Magdalena Krolikowska works for Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie (ORA).

What is Magdalena Krolikowska's role at Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie (ORA)?

Magdalena Krolikowska's role at Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie (ORA) is Member of the Polish Bar Association.

What is Magdalena Krolikowska's email address?

Magdalena Krolikowska's email address is m**@ora-warszawa.com.pl.

What is Magdalena Krolikowska's business email address?

Magdalena Krolikowska's business email address is m**@ora-warszawa.com.pl.

What industry does Magdalena Krolikowska work in?

Magdalena Krolikowska works in the Civic & Social Organization industry.

Who are Magdalena Krolikowska's colleagues?

Magdalena Krolikowska's colleagues are Dominika Markowicz, Mariola Polec, Filip Wojtowicz and Magdalena Bodnari.

Prospect on LinkedIn

Find verified emails and direct dial mobile numbers of contacts on LinkedIn, and sync them with your CRM instantly
Download ExtensionRepresents linkedin prospector
Browse Apollo's Directories

"We love the interface, the experience, and most importantly… the results."

Erik Straub

Chief Marketing Officer, Kickfurther

"Using Apollo, we’ve solved the biggest problem for every business, the lead problem. We are now constrained by sales time and no longer lack interested prospects."

Michael Transon

CEO, Victorious

Ready to try it out?

Get started for free, then add your whole team. You can always talk to sales if you’re interested in advanced plans.