Maria Escobar's Professional Contact Details

HQ
+34934022222
Location
Saint Petersburg, Florida

Maria Escobar's Current Company Details

La Diputació de Barcelona és una institució de govern local que impulsa el progrés i el benestar dels ciutadans del seu àmbit territorial: la província de Barcelona, 311 municipis en xarxa, la que representa el...
La Diputació de Barcelona és una institució de govern local que impulsa el progrés i el benestar dels ciutadans del seu àmbit territorial: la província de Barcelona, 311 municipis en xarxa, la que representa el 24% del total de la superfície de Catalunya i el 74,4% del total de la població catalana (més de cinc milions i mig de persones). Actua directament prestant serveis i, sobretot, en cooperació amb els ajuntaments.És una institució governada per alcaldes, alcaldesses, regidors i regidores dels ajuntaments barcelonins escollits de manera indirecta, perquè els seus components, els diputats, són elegits entre els alcaldes i regidors dels consistoris, agrupats per partits judicials, d'acord amb el nombre de vots obtinguts per les candidatures que han superat el mínim del 3%.La Diputació de Barcelona fonamentalment dóna suport tècnic, econòmic i tecnològic als ajuntaments perquè puguin prestar serveis locals de qualitat de manera més homogènia a tot el territori. Coordina serveis municipals i organitza serveis públics de caràcter supramunicipal.Les diputacions, com a òrgans de l'Administració local juntament amb els ajuntaments, són les administracions més properes i més coneixedores de les realitats territorials i de les necessitats de la gent. El disseny dels serveis des de la proximitat pot ser més adequat i eficient per fer arribar més benestar a totes les persones.El model de treball pivota sobre el Pla xarxa de governs locals, que es fonamenta en el respecte a l'autonomia local i en el treball en xarxa entre els governs locals i la Diputació per tal de construir un programa d'actuació conjunt, d'acord amb els principis d'eficiència i d'economia de l'acció pública. La finalitat és compartir objectius, crear més benestar a tot el territori i millorar la qualitat dels serveis, per a la qual cosa la competència dels professionals i la difusió de les bones pràctiques són imprescindibles.
administracion publica
government administration

Maria Escobar's Work History and Education

Diputació de Barcelona
Técnico de delineación
2021 - Present
Abai
Operador telefónico
2020 - 2021 • 1 year

Others Named Maria Escobar

M.PSIC.CLINICA at Psicologia
Responsable de sueldos y Legajos at Transporte Peduzzi S.R.L.
Asistente Opertativa at Cognos
Proprietário(a) at INSS
Analista de Segurança Patrimonial Jr at Brasil Kirin
Virtual Clinician at Galileo
Gerente de Cultura y Comunicaciones Internas at Grupo Vanti

Frequently Asked Questions about Maria Escobar


What company does Maria Escobar work for?

Maria Escobar works for Diputació de Barcelona.

What is Maria Escobar's role at Diputació de Barcelona?

Maria Escobar's role at Diputació de Barcelona is Técnico de delineación.

What is Maria Escobar's email address?

Maria Escobar's email address is m**@diba.cat.

What is Maria Escobar's business email address?

Maria Escobar's business email address is m**@diba.cat.

What is Maria Escobar's HQ phone number?

Maria Escobar's HQ phone number is +34934022222.

What industry does Maria Escobar work in?

Maria Escobar works in the Government Administration industry.

Who are Maria Escobar's colleagues?

Maria Escobar's colleagues are Agnes Pastor, Aitor Donate, Ana Huertas, Angels Vives and more.
Tècnica d'ús públic als Parcs del Garraf, Olèrdola i Foix
Tècnic d'Organització al Gabinet d'Innovació Digital
Técnico en bibliología
Regidor a l'Ajuntament de Manresa i portaveu del Grup Municipal Socialista

Prospect on LinkedIn

Find verified emails and direct dial mobile numbers of contacts on LinkedIn, and sync them with your CRM instantly
Download ExtensionRepresents linkedin prospector
Browse Apollo's Directories

"We love the interface, the experience, and most importantly… the results."

Erik Straub

Chief Marketing Officer, Kickfurther

"Using Apollo, we’ve solved the biggest problem for every business, the lead problem. We are now constrained by sales time and no longer lack interested prospects."

Michael Transon

CEO, Victorious

Ready to try it out?

Get started for free, then add your whole team. You can always talk to sales if you’re interested in advanced plans.