Marije Verwey's Professional Contact Details

Marije Verwey's Current Company Details

Incluzio Hollands Kroon levert zorg en ondersteuningaan iedereen – van jong tot oud - in de gemeenteHollands Kroon. Hierbij gaat het om alle taken inhet kader van de Jeugdzorg, WMO en voorliggendevoorzieningen....
Incluzio Hollands Kroon levert zorg en ondersteuningaan iedereen – van jong tot oud - in de gemeenteHollands Kroon. Hierbij gaat het om alle taken inhet kader van de Jeugdzorg, WMO en voorliggendevoorzieningen. De wijkteams vormen daarbij eensleutelrol. Zij zijn zichtbaar aanwezig in deverschillende kernen en werken preventief.Zij bepalen mét de inwoners welke zorg nodig is.Alleen samen kunnen we mensen die het lastighebben zo ondersteunen dat ze naar vermogenmeekomen in de maatschappij. Het is onze ambitieom van elke kern in Hollands Kroon een beterekern te maken. En dat doen we door een integraleaanpak: alle zorg, sociale ondersteuning endienstverlening organiseren we in samenhangen dichtbij inwoners.
hospital & health care
hospitals & health care

Marije Verwey's Work History and Education

Incluzio Hollands Kroon
wijkteammedewerker WMO
2016 - Present
LeekerweideGroep
Ambulant begeleider
2001 - 2006 • 5 years

Frequently Asked Questions about Marije Verwey


What company does Marije Verwey work for?

Marije Verwey works for Incluzio Hollands Kroon.

What is Marije Verwey's role at Incluzio Hollands Kroon?

Marije Verwey's role at Incluzio Hollands Kroon is Wijkteammedewerker Scheidingsteam Incluzio Hollands Kroon.

What is Marije Verwey's email address?

Marije Verwey's email address is m**@null.

What is Marije Verwey's business email address?

Marije Verwey's business email address is m**@null.

What industry does Marije Verwey work in?

Marije Verwey works in the Hospital & Health Care industry.

Prospect on LinkedIn

Find verified emails and direct dial mobile numbers of contacts on LinkedIn, and sync them with your CRM instantly
Download ExtensionRepresents linkedin prospector
Browse Apollo's Directories

"We love the interface, the experience, and most importantly… the results."

Erik Straub

Chief Marketing Officer, Kickfurther

"Using Apollo, we’ve solved the biggest problem for every business, the lead problem. We are now constrained by sales time and no longer lack interested prospects."

Michael Transon

CEO, Victorious

Ready to try it out?

Get started for free, then add your whole team. You can always talk to sales if you’re interested in advanced plans.