Mariona Simon's Professional Contact Details

Location
Saint Petersburg, Florida

Mariona Simon's Current Company Details

Xarxa Ambiental és una cooperativa sense ànim de lucre que té l'objectiu d'integrar persones amb discapacitat al sector serveis de l'administració pública.La cooperativa és el resultat d'una agrupació de difere...
Xarxa Ambiental és una cooperativa sense ànim de lucre que té l'objectiu d'integrar persones amb discapacitat al sector serveis de l'administració pública.La cooperativa és el resultat d'una agrupació de diferents entitats socials creant així un ens capaç d'especialitzar i transmetre aquesta especialització a les entitats col·laboradores i sòcies de la cooperativa creant valor en la gestió i el desenvolupament dels serveis d'una manera integral i eficient.Xarxa proposa un model de treball col·laboratiu que facilita l'intercanvi d'informació a temps real entre els diferents actors per fer de la ciutats i localitats del territori uns espais més inclusius, integradors, sostenible i intel·ligents.Xarxa Ambiental presta serveis generals a l'administració pública que són estudiats per ser fàcilment realitzats en col·laboració amb els operadors. Alguns d'aquests serveis es basen en el manteniment d'elements de la ciutat i altres serveis de suport a la recollida de residus.

Frequently Asked Questions about Mariona Simon


What company does Mariona Simon work for?

Mariona Simon works for Xarxa Ambiental.

What is Mariona Simon's role at Xarxa Ambiental?

Mariona Simon's role at Xarxa Ambiental is Contabilidad financiera.

What is Mariona Simon's email address?

Mariona Simon's email address is m**@grupxarxa.cat.

What is Mariona Simon's business email address?

Mariona Simon's business email address is m**@grupxarxa.cat.

What industry does Mariona Simon work in?

Mariona Simon works in the Utilities industry.

Who are Mariona Simon's colleagues?

Mariona Simon's colleagues are Miquel Miro and Alejandro Arcediano.

Colleagues at Xarxa Ambiental

Director de innovació y desarrollo de negocio

Prospect on LinkedIn

Find verified emails and direct dial mobile numbers of contacts on LinkedIn, and sync them with your CRM instantly
Download ExtensionRepresents linkedin prospector
Browse Apollo's Directories

"We love the interface, the experience, and most importantly… the results."

Erik Straub

Chief Marketing Officer, Kickfurther

"Using Apollo, we’ve solved the biggest problem for every business, the lead problem. We are now constrained by sales time and no longer lack interested prospects."

Michael Transon

CEO, Victorious

Ready to try it out?

Get started for free, then add your whole team. You can always talk to sales if you’re interested in advanced plans.