Marius Bentsen's Professional Contact Details

Marius Bentsen's Current Company Details

Xepto er et miljøteknologiselskap som utvikler og selger løsningerfor måleteknikk, sporing/posisjonering og varsling/alarm.Vi jobber hovedsakelig innenfor vannbransjen (vann/avløp/renovasjon) og lager/logistikk...
Xepto er et miljøteknologiselskap som utvikler og selger løsningerfor måleteknikk, sporing/posisjonering og varsling/alarm.Vi jobber hovedsakelig innenfor vannbransjen (vann/avløp/renovasjon) og lager/logistikkbransjen.Vårt konkurransefortrinn er å lage batteridrevne produkter som kommunisere via GSM/GPRS med en server/portalløsning for analyse og datafangst. Dette gjør at produktene kan plasseres på strømløse steder med fjernstyring av driften. Dette reduserer ressursbehovet vesentlig.
alarm for sprengstoffcontainer
nedbormaling
overlopsregistrering
fremmedvannsdeteksjon
sporingslosninger
telecommunications

Frequently Asked Questions about Marius Bentsen


What company does Marius Bentsen work for?

Marius Bentsen works for Xepto AS.

What is Marius Bentsen's role at Xepto AS?

Marius Bentsen's role at Xepto AS is Teknisk sjef.

What is Marius Bentsen's email address?

Marius Bentsen's email address is m**@xepto.com.

What is Marius Bentsen's business email address?

Marius Bentsen's business email address is m**@xepto.com.

What industry does Marius Bentsen work in?

Marius Bentsen works in the Telecommunications industry.

Who are Marius Bentsen's colleagues?

Marius Bentsen's colleagues are Wiggo Hellerud, Lars Thomassen, Jan Nordlie and Jonathan Ngoyi.

Prospect on LinkedIn

Find verified emails and direct dial mobile numbers of contacts on LinkedIn, and sync them with your CRM instantly
Download ExtensionRepresents linkedin prospector
Browse Apollo's Directories

"We love the interface, the experience, and most importantly… the results."

Erik Straub

Chief Marketing Officer, Kickfurther

"Using Apollo, we’ve solved the biggest problem for every business, the lead problem. We are now constrained by sales time and no longer lack interested prospects."

Michael Transon

CEO, Victorious

Ready to try it out?

Get started for free, then add your whole team. You can always talk to sales if you’re interested in advanced plans.