Marten Cederberg's Professional Contact Details

HQ
019-7679100
Location
Örebro, Örebro County

Marten Cederberg's Current Company Details

Futurum Fastigheter i Örebro AB är ett helägt kommunalt fastighetsbolag med cirka 90 anställda. Vi äger och utvecklar miljöer där våra barn och ungdomar tillbringar stor del av sin tid.Barnen och ungdomarna är ...
Futurum Fastigheter i Örebro AB är ett helägt kommunalt fastighetsbolag med cirka 90 anställda. Vi äger och utvecklar miljöer där våra barn och ungdomar tillbringar stor del av sin tid.Barnen och ungdomarna är våra kunder. Dessutom är de vår framtid. Så även om vi är ett fastighetsbolag, är det framtiden vi jobbar med. Det är därför vi heter Futurum.Vi äger och utvecklar förskolor, skolor och brandstationer med mera i Örebro kommun. Futurum Fastigheter äger cirka 357 000 kvm och förvaltar idag cirka 446 fastigheter. Omsättningen uppgår till cirka 353 mnkr. Bolaget bildades 2012 och har sedan dess byggt om och byggt nytt för cirka 1 mdkr.Här på hemsidan finner du närmare information om vad vi gör. Har du några frågor är du självklart alltid välkommen att kontakta oss via mejl eller telefon.

Marten Cederberg's Work History and Education

Futurum Fastigheter i Örebro AB
Projektledare
2021 - Present
ByggTema
Platschef
2011 - 2021 • 10 years

Frequently Asked Questions about Marten Cederberg


What company does Marten Cederberg work for?

Marten Cederberg works for Futurum Fastigheter i Örebro AB.

What is Marten Cederberg's role at Futurum Fastigheter i Örebro AB?

Marten Cederberg's role at Futurum Fastigheter i Örebro AB is Projektledare.

What is Marten Cederberg's email address?

Marten Cederberg's email address is m**@futurumfastigheter.se.

What is Marten Cederberg's business email address?

Marten Cederberg's business email address is m**@futurumfastigheter.se.

What is Marten Cederberg's HQ phone number?

Marten Cederberg's HQ phone number is 019-7679100.

What industry does Marten Cederberg work in?

Marten Cederberg works in the Real Estate industry.

Prospect on LinkedIn

Find verified emails and direct dial mobile numbers of contacts on LinkedIn, and sync them with your CRM instantly
Download ExtensionRepresents linkedin prospector
Browse Apollo's Directories

"We love the interface, the experience, and most importantly… the results."

Erik Straub

Chief Marketing Officer, Kickfurther

"Using Apollo, we’ve solved the biggest problem for every business, the lead problem. We are now constrained by sales time and no longer lack interested prospects."

Michael Transon

CEO, Victorious

Ready to try it out?

Get started for free, then add your whole team. You can always talk to sales if you’re interested in advanced plans.