Mehman Abdullayev's Professional Contact Details

Mehman Abdullayev's Current Company Details

Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi (ƏƏSMN) yanında Dövlət Əmək Müfəttişliyi (DƏM) 1997-ci il 27 yanvar tarixində yaradılıb. 2011-ci ildə isə DƏM-in bazasında ƏƏSMN yanında Dö...
Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi (ƏƏSMN) yanında Dövlət Əmək Müfəttişliyi (DƏM) 1997-ci il 27 yanvar tarixində yaradılıb. 2011-ci ildə isə DƏM-in bazasında ƏƏSMN yanında Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidməti (DƏMX) təsis edilib.DƏMX mülkiyyət və təşkilatı-hüquqi formasından asılı olmayaraq ölkə ərazisində fəaliyyət göstərən hüquqi şəxsləri, xarici hüquqi şəxslərin filial və nümayəndəlikləri və fiziki şəxslər (işəgötürənlər) tərəfindən Əmək Məcəlləsinə və əmək qanunvericiliyi sisteminə daxil olan digər normativ hüquqi aktların tələblərinə əməl olunmasına dövlət nəzarətini həyata keçirən icra hakimiyyəti orqanıdır. Xidmət vəzifələrini yerinə yetirərkən və hüquqlarını həyata keçirərkən bilavasitə və öz səlahiyyətləri daxilində mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanları, həmkarlar ittifaqları, işəgötürənlər birlikləri, yerli özünüidarəetmə orqanları, habelə beynəlxalq və qeyri-hökumət təşkilatları ilə qarşılıqlı əlaqədə fəaliyyət göstərir.Xidmət əmək qanunvericiliyinə əməl olunmasına dövlət nəzarətinin həyata keçirilməsi sahəsində dövlət siyasətinin hazırlanmasında iştirak edir və öz səlahiyyətləri daxilində həmin siyasətin həyata keçirilməsini təmin edir.
qanunvericilik
isci
sosial
dmx
mk mcllsi
mufttis
mk munasibtlri
istehsalat qzasi
dovlt nzarti
bdbxt hadislrdn icbari sigorta
mbas
crim
dovlt qullugu
mk
mk huququ
myin muhafizsi
dovlt orqani
isgoturn
icra hakimiyyti
mk muqavilsi
government relations

Mehman Abdullayev's Work History and Education

Others Named Mehman Abdullayev

Frequently Asked Questions about Mehman Abdullayev


What company does Mehman Abdullayev work for?

Mehman Abdullayev works for Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidməti.

What is Mehman Abdullayev's role at Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidməti?

Mehman Abdullayev's role at Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidməti is Baş əmək müfəttişi.

What is Mehman Abdullayev's email address?

Mehman Abdullayev's email address is m**@null.

What is Mehman Abdullayev's business email address?

Mehman Abdullayev's business email address is m**@null.

What industry does Mehman Abdullayev work in?

Mehman Abdullayev works in the Government Relations industry.

Who are Mehman Abdullayev's colleagues?

Mehman Abdullayev's colleagues are Azar Guliyev.

Prospect on LinkedIn

Find verified emails and direct dial mobile numbers of contacts on LinkedIn, and sync them with your CRM instantly
Download ExtensionRepresents linkedin prospector
Browse Apollo's Directories

"We love the interface, the experience, and most importantly… the results."

Erik Straub

Chief Marketing Officer, Kickfurther

"Using Apollo, we’ve solved the biggest problem for every business, the lead problem. We are now constrained by sales time and no longer lack interested prospects."

Michael Transon

CEO, Victorious

Ready to try it out?

Get started for free, then add your whole team. You can always talk to sales if you’re interested in advanced plans.