Orxan Agayev

Leading expert of Business and Consumer Loans Analysis Department of Credit Office at XalqBank ASC

Orxan Agayev's Professional Contact Details

HQ
+994 12 488 67 51

Orxan Agayev's Current Company Details

Mədəni irs - xalqın heç bir qiymətlə ölçülməyən mənəvi, mədəni və sosial kapitalıdır. Xalqın irsi müasir elmin, təhsil və mədəniyyətin daim qaynaqlandıqları tükənməz mədəndir. İtirildiyi halda, mədəni irs bərpa...
Mədəni irs - xalqın heç bir qiymətlə ölçülməyən mənəvi, mədəni və sosial kapitalıdır. Xalqın irsi müasir elmin, təhsil və mədəniyyətin daim qaynaqlandıqları tükənməz mədəndir. İtirildiyi halda, mədəni irs bərpa edilməzdir.Azərbaycan xalqının əsrlər boyu yaratdığı mədəni dəyərlərin, onun söz, musiqi, sənət irsinin qorunub saxlanılması və gələcək nəsillərə ötürülməsi hər birimiz üçün böyük önəm daşıyır. Azərbaycan folklor nümunələrinin, şair və yazıçılarının, rəssam və heykəltəraşlarının, xanəndə və bəstəkarlarının, alim və mütəfəkkirlərinin yaratdıqlarını daim diqqət mərkəzində saxlamaqla, onların incilərini müxtəlif dillərə çevirməklə, dünya xalqlarına təqdim etməklə, biz Azərbaycanın mədəni irsinin, mənəvi dəyərlərinin bəşər mədəniyyətinə inteqrasiya etməsinə təkan veririk.Xalqımızın mədəni irsinin, dəyərlərimizin dünyaya tanıdılması məqsədi ilə Xalq Bank "Xalq Əmanəti" - sosial-mədəni layihəsinə start verir. Bankımız bu layihə ilə Azərbaycan xalqının görkəmli sənət və elm xadimlərinin yaratdıqlarına ən qiymətli Əmanət olaraq dəyər verir. Əmanətlərin necə qorunmalı olduğunu isə Xalq Bank çox gözəl bilir.Xalq Əmanətini birlikdə qoruyaq!
bank
debt
credit
banking
financial services

Others Named Orxan Agayev

Frequently Asked Questions about Orxan Agayev


What company does Orxan Agayev work for?

Orxan Agayev works for XalqBank ASC.

What is Orxan Agayev's role at XalqBank ASC?

Orxan Agayev's role at XalqBank ASC is Leading expert of Business and Consumer Loans Analysis Department of Credit Office.

What is Orxan Agayev's email address?

Orxan Agayev's email address is o**@null.

What is Orxan Agayev's business email address?

Orxan Agayev's business email address is o**@null.

What is Orxan Agayev's HQ phone number?

Orxan Agayev's HQ phone number is +994 12 488 67 51.

What industry does Orxan Agayev work in?

Orxan Agayev works in the Banking industry.

Who are Orxan Agayev's colleagues?

Orxan Agayev's colleagues are Kenan Amirli, Nargiz Askerova, Osman Yolchuyev, Rovshana Aslanli and more.

Colleagues at XalqBank ASC

Hüquqi şəxslərin kreditləşməsi üzrə mütəxəssis
IT Support Technician

Prospect on LinkedIn

Find verified emails and direct dial mobile numbers of contacts on LinkedIn, and sync them with your CRM instantly
Download ExtensionRepresents linkedin prospector
Browse Apollo's Directories

"We love the interface, the experience, and most importantly… the results."

Erik Straub

Chief Marketing Officer, Kickfurther

"Using Apollo, we’ve solved the biggest problem for every business, the lead problem. We are now constrained by sales time and no longer lack interested prospects."

Michael Transon

CEO, Victorious

Ready to try it out?

Get started for free, then add your whole team. You can always talk to sales if you’re interested in advanced plans.