Paressa Loussos' Professional Contact Details

Paressa Loussos' Current Company Details

ABT levert als onafhankelijk ingenieursbureau toegevoegde waarde aan de gebouwde omgeving. Voor zowel gebouwen als infrastructuur, nieuwbouw als hergebruik. Wij zijn actief in binnen- en buitenland. Vanuit onze...
ABT levert als onafhankelijk ingenieursbureau toegevoegde waarde aan de gebouwde omgeving. Voor zowel gebouwen als infrastructuur, nieuwbouw als hergebruik. Wij zijn actief in binnen- en buitenland. Vanuit onze veelzijdige kennis van techniek én proces verkennen wij samen met onze opdrachtgevers de grenzen van het mogelijke. Dit doen wij binnen de gestelde kaders en met aandacht voor duurzame en nieuwe ontwikkelingen.ABT is een multidisciplinair bureau dat de aanwezige kennis van haar ruim 250 medewerkers snel, flexibel en doelgericht combineert. Voor projecten van elke schaal en in iedere fase van het bouwproces: van initiatief naar ontwerp tot uitvoering en exploitatie. Onze dienstverlening richt zich op de kennisgebieden constructies, civiele techniek, bouwkunde, bouwfysica en installatietechniek. Ook ontwerp-, project- en bouwplaatsmanagement behoren tot onze specialisaties. Samenwerking tussen deze kennisgebieden is voor ons vanzelfsprekend. Zo komen we tot hoogwaardige, vernieuwende oplossingen, waarbij techniek gepaard gaat met kennis van het proces.Onze multidisciplinaire aanpak helpt ons om voorloper te zijn binnen speerpunten als ontwerpoptimalisatie, veiligheid, BIM en BEM, en ondergronds bouwen. Door samenwerking en passie voor het vak helpen wij de opdrachtgever zijn ambitie te realiseren. Van visie naar realisatie, van idee naar gebouw: ABT bouwt aan ambities.
constructief ontwerpen
bouwkundige planuitwerking
coordinatie en directievoering
bouwmanagement
civiele techniek
installatietechniek
bouwinformatiemodellen en revit
integrale advisering
constructies
virtual reality
computational design
construction
information technology & services

Frequently Asked Questions about Paressa Loussos


What company does Paressa Loussos work for?

Paressa Loussos works for ABT bv.

What is Paressa Loussos' role at ABT bv?

Paressa Loussos' role at ABT bv is Specialist bouwfysica en akoestiek.

What is Paressa Loussos' email address?

Paressa Loussos' email address is p**@abt.eu.

What is Paressa Loussos' business email address?

Paressa Loussos' business email address is p**@abt.eu.

What industry does Paressa Loussos work in?

Paressa Loussos works in the Construction industry.

Who are Paressa Loussos' colleagues?

Paressa Loussos' colleagues are Willem Klaverveld, Hamid Lotfizadeh, Theo Yin, Andre Meijer and more.

Colleagues at ABT bv

adviseur constructies
senior projectleider/adviseur installaties
Administration and Office Manger

Prospect on LinkedIn

Find verified emails and direct dial mobile numbers of contacts on LinkedIn, and sync them with your CRM instantly
Download ExtensionRepresents linkedin prospector
Browse Apollo's Directories

"We love the interface, the experience, and most importantly… the results."

Erik Straub

Chief Marketing Officer, Kickfurther

"Using Apollo, we’ve solved the biggest problem for every business, the lead problem. We are now constrained by sales time and no longer lack interested prospects."

Michael Transon

CEO, Victorious

Ready to try it out?

Get started for free, then add your whole team. You can always talk to sales if you’re interested in advanced plans.