Paulina Paszynska's Professional Contact Details

Paulina Paszynska's Current Company Details

PKP S.A. pełni nadzór właścicielski nad spółkami Grupy PKP w celu zapewnienia jak najwyższej jakości obsługi transportowo-logistycznej pasażerów i towarów.PKP S.A. jest również jednym z największych właścicieli...
PKP S.A. pełni nadzór właścicielski nad spółkami Grupy PKP w celu zapewnienia jak najwyższej jakości obsługi transportowo-logistycznej pasażerów i towarów.PKP S.A. jest również jednym z największych właścicieli nieruchomości w Polsce. W zasobach Spółki znajduje się m.in. ok. 96 tys. ha gruntów oraz 52 tys. budynków i budowli. Jej majątek stanowią zarówno obiekty pełniące funkcje związane z transportem i obsługą podróżnych (dworce kolejowe), jak i nieruchomości stricte komercyjne. PKP S.A. prowadzi aktywne działania jako zarządca, polegające m.in. na inicjowaniu inwestycji oraz szukaniu sposobów optymalnego zagospodarowania kolejowych gruntów.Ofert pracy: https://www.pkp.pl/pl/kariera/oferty-pracy
transportation/trucking/railroad

Frequently Asked Questions about Paulina Paszynska


What company does Paulina Paszynska work for?

Paulina Paszynska works for PKP S.A..

What is Paulina Paszynska's role at PKP S.A.?

Paulina Paszynska's role at PKP S.A. is Grafik komputerowy.

What is Paulina Paszynska's email address?

Paulina Paszynska's email address is p**@pkp.pl.

What is Paulina Paszynska's business email address?

Paulina Paszynska's business email address is p**@pkp.pl.

What industry does Paulina Paszynska work in?

Paulina Paszynska works in the Transportation/trucking/railroad industry.

Who are Paulina Paszynska's colleagues?

Paulina Paszynska's colleagues are Inz Kargul-Plewa, Inz Kargul-Plewa, Tomasz Kozlowski, Inz Kargul-Plewa and more.

Colleagues at PKP S.A.

Naczelnik Wydziału Projektów UE
Naczelnik Wydziału Projektów UE
Naczelnik Wydziału Projektów UE

Prospect on LinkedIn

Find verified emails and direct dial mobile numbers of contacts on LinkedIn, and sync them with your CRM instantly
Download ExtensionRepresents linkedin prospector
Browse Apollo's Directories

"We love the interface, the experience, and most importantly… the results."

Erik Straub

Chief Marketing Officer, Kickfurther

"Using Apollo, we’ve solved the biggest problem for every business, the lead problem. We are now constrained by sales time and no longer lack interested prospects."

Michael Transon

CEO, Victorious

Ready to try it out?

Get started for free, then add your whole team. You can always talk to sales if you’re interested in advanced plans.