Puk-Maria Holmgaard's Professional Contact Details

Puk-Maria Holmgaard's Current Company Details

Dansk Sygeplejeråd (i forkortet form DSR) er navnet på den fagforening, der varetager sygeplejerskernes interesser i Danmark (inklusiv Færøerne og Grønland).Dansk Sygeplejeråds medlemstal udgjorde pr 1.april 20...
Dansk Sygeplejeråd (i forkortet form DSR) er navnet på den fagforening, der varetager sygeplejerskernes interesser i Danmark (inklusiv Færøerne og Grønland).Dansk Sygeplejeråds medlemstal udgjorde pr 1.april 2015 75.553 medlemmer. 86% af alle danske sygeplejersker er medlem af Dansk Sygeplejeråd. Organisationens formand har fra september 2009 været sygeplejerske Grete Christensen. Herudover tæller formandskabet næstformand Anni Pilgaard og næstformand Dorte Steenberg. Tillige sidder DSR's fem kredsformænd, kredsnæstformænd, formanden for Lederforeningen i DSR og formanden for SLS i hovedbestyrelsen.Dansk Sygeplejeråd har formandskabet for Sundhedskartellet og er en del af hovedorganisationen FTF.Organisationen udgiver fagbladet Sygeplejersken, der udkommer 14 gange om året. Derudover udgiver organisationen også en ny sygeplejefaglig tidsskriftssektion Fag&Forskning, som udkommer 4 gange om året.
political organization
political organizations

Puk-Maria Holmgaard's Work History and Education

Dansk Sygeplejeråd (DSR)
Kredschef
2020 - Present
Kolding Kommune
Chef for Rådgivning og Forebyggelse
2019 - 2019 • 7 months
Socialstyrelsen in Denmark
Specialkonsulent
2016 - 2019 • 3 years
Odense Kommune
Uddannelseskonsulent
2008 - 2016 • 8 years
Mig selv
Konsulent
2013 - 2019 • 6 years
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
Lektor
2003 - 2015 • 11 years
Region Syddanmark
Opgavevejleder v. specialuddannelsen for sygeplejersker i psykiatrisk sygepleje
2011 - 2014 • 2 years
Cardiac Surgery Copenhagen
Sygeplejerske
1992 - 2003 • 11 years

Frequently Asked Questions about Puk-Maria Holmgaard


What company does Puk-Maria Holmgaard work for?

Puk-Maria Holmgaard works for Dansk Sygeplejeråd (DSR).

What is Puk-Maria Holmgaard's role at Dansk Sygeplejeråd (DSR)?

Puk-Maria Holmgaard's role at Dansk Sygeplejeråd (DSR) is Kredschef.

What is Puk-Maria Holmgaard's email address?

Puk-Maria Holmgaard's email address is p**@dsr.dk.

What is Puk-Maria Holmgaard's business email address?

Puk-Maria Holmgaard's business email address is p**@dsr.dk.

What is Puk-Maria Holmgaard's HQ phone number?

Puk-Maria Holmgaard's HQ phone number is 33151555.

What industry does Puk-Maria Holmgaard work in?

Puk-Maria Holmgaard works in the Political Organization industry.

Who are Puk-Maria Holmgaard's colleagues?

Puk-Maria Holmgaard's colleagues are Andreas Andersen, Derek Ramlu, Mike Lewis, Asanga Maldeniya and more.
Psykiatrisk specialsygeplejerske (Specialist psychiatric nurse)
technecal officer

Prospect on LinkedIn

Find verified emails and direct dial mobile numbers of contacts on LinkedIn, and sync them with your CRM instantly
Download ExtensionRepresents linkedin prospector
Browse Apollo's Directories

"We love the interface, the experience, and most importantly… the results."

Erik Straub

Chief Marketing Officer, Kickfurther

"Using Apollo, we’ve solved the biggest problem for every business, the lead problem. We are now constrained by sales time and no longer lack interested prospects."

Michael Transon

CEO, Victorious

Ready to try it out?

Get started for free, then add your whole team. You can always talk to sales if you’re interested in advanced plans.