Ronja Muller's Professional Contact Details

Ronja Muller's Current Company Details

Stichting Matchis zorgt ervoor dat patiënten met leukemie en andere ernstige bloedaandoeningen die een stamceltransplantatie moeten ondergaan zo snel mogelijk de best passende donor krijgen.Deze transplantatie ...
Stichting Matchis zorgt ervoor dat patiënten met leukemie en andere ernstige bloedaandoeningen die een stamceltransplantatie moeten ondergaan zo snel mogelijk de best passende donor krijgen.Deze transplantatie is voor patiënten noodzakelijk om te kunnen overleven. Als er geen geschikte donor gevonden wordt, is de kans groot dat ze overlijden.Voor een geslaagde stamceltransplantatie is het essentieel dat de stamcellen van de donor en de ontvanger voldoende op elkaar lijken. Daarvoor wordt eerst in de familie gezocht. Als binnen de familie geen geschikte stamceldonor gevonden kan worden (en dat is voor 70% van de patiënten het geval), gaat Matchis wereldwijd op zoek naar een geschikte onverwante donor – iemand die bereid is om stamcellen te doneren voor een voor hem onbekende patiënt.Het is dus voor deze patiënten van levensbelang dat er een bestand is met zoveel mogelijk potentiële donoren om de kans te vergroten dat er een geschikte match gevonden kan worden.Steun ons financieel.Jouw financiële steun gebruiken wij om donoren te registeren en hun stamceltype te bepalen in het laboratorium.Het registreren van nieuwe stamceldonoren kost €35 per donor. Hoe meer donoren geregistreerd staan als stamceldonor, hoe meer patiënten een match kunnen vinden voor stamceltransplantatie. Voor samenwerkingsverbanden en partnerships neem contact op via contact@matchis.nl
stem cells
stem cell transplantation
stem cell donor
donors
donor registry
bone marrow donor
stem cell donors
bone marrow donor bank
stem cell donor bank
consultants
hospital & health care
hospitals & health care

Ronja Muller's Work History and Education

Stichting Matchis
Stamceldonor
2019 - Present
HartslagNu
Burgerhulpverlener
2019 - Present
Rode Kruis Nederland
Vrijwilliger
2019 - Present
Stichting Pergamijn
Begeleider
2018 - Present
Koraal
Begeleider
2017 - 2018 • 1 year
Adelante Zorggroep
stagiaire
2017 - 2017 • 3 months

Others Named Ronja Muller

Senior Expert Antifraud Investigator at BNP Paribas Personal Investors
Sub-Project Manager | Sales & Cooperations at Degussa Bank

Frequently Asked Questions about Ronja Muller


What company does Ronja Muller work for?

Ronja Muller works for Stichting Matchis.

What is Ronja Muller's role at Stichting Matchis?

Ronja Muller's role at Stichting Matchis is Stamceldonor.

What is Ronja Muller's email address?

Ronja Muller's email address is r**@matchis.nl.

What is Ronja Muller's business email address?

Ronja Muller's business email address is r**@matchis.nl.

What is Ronja Muller's HQ phone number?

Ronja Muller's HQ phone number is 0031715685300.

What industry does Ronja Muller work in?

Ronja Muller works in the Hospital & Health Care industry.

Prospect on LinkedIn

Find verified emails and direct dial mobile numbers of contacts on LinkedIn, and sync them with your CRM instantly
Download ExtensionRepresents linkedin prospector
Browse Apollo's Directories

"We love the interface, the experience, and most importantly… the results."

Erik Straub

Chief Marketing Officer, Kickfurther

"Using Apollo, we’ve solved the biggest problem for every business, the lead problem. We are now constrained by sales time and no longer lack interested prospects."

Michael Transon

CEO, Victorious

Ready to try it out?

Get started for free, then add your whole team. You can always talk to sales if you’re interested in advanced plans.