Rovshana Aslanli's Professional Contact Details

HQ
+994 12 488 67 51

Rovshana Aslanli's Current Company Details

Mədəni irs - xalqın heç bir qiymətlə ölçülməyən mənəvi, mədəni və sosial kapitalıdır. Xalqın irsi müasir elmin, təhsil və mədəniyyətin daim qaynaqlandıqları tükənməz mədəndir. İtirildiyi halda, mədəni irs bərpa...
Mədəni irs - xalqın heç bir qiymətlə ölçülməyən mənəvi, mədəni və sosial kapitalıdır. Xalqın irsi müasir elmin, təhsil və mədəniyyətin daim qaynaqlandıqları tükənməz mədəndir. İtirildiyi halda, mədəni irs bərpa edilməzdir.Azərbaycan xalqının əsrlər boyu yaratdığı mədəni dəyərlərin, onun söz, musiqi, sənət irsinin qorunub saxlanılması və gələcək nəsillərə ötürülməsi hər birimiz üçün böyük önəm daşıyır. Azərbaycan folklor nümunələrinin, şair və yazıçılarının, rəssam və heykəltəraşlarının, xanəndə və bəstəkarlarının, alim və mütəfəkkirlərinin yaratdıqlarını daim diqqət mərkəzində saxlamaqla, onların incilərini müxtəlif dillərə çevirməklə, dünya xalqlarına təqdim etməklə, biz Azərbaycanın mədəni irsinin, mənəvi dəyərlərinin bəşər mədəniyyətinə inteqrasiya etməsinə təkan veririk.Xalqımızın mədəni irsinin, dəyərlərimizin dünyaya tanıdılması məqsədi ilə Xalq Bank "Xalq Əmanəti" - sosial-mədəni layihəsinə start verir. Bankımız bu layihə ilə Azərbaycan xalqının görkəmli sənət və elm xadimlərinin yaratdıqlarına ən qiymətli Əmanət olaraq dəyər verir. Əmanətlərin necə qorunmalı olduğunu isə Xalq Bank çox gözəl bilir.Xalq Əmanətini birlikdə qoruyaq!
bank
debt
credit
banking
financial services

Frequently Asked Questions about Rovshana Aslanli


What company does Rovshana Aslanli work for?

Rovshana Aslanli works for XalqBank ASC.

What is Rovshana Aslanli's role at XalqBank ASC?

Rovshana Aslanli's role at XalqBank ASC is Internal Auditor.

What is Rovshana Aslanli's email address?

Rovshana Aslanli's email address is r**@null.

What is Rovshana Aslanli's business email address?

Rovshana Aslanli's business email address is r**@null.

What is Rovshana Aslanli's HQ phone number?

Rovshana Aslanli's HQ phone number is +994 12 488 67 51.

What industry does Rovshana Aslanli work in?

Rovshana Aslanli works in the Banking industry.

Who are Rovshana Aslanli's colleagues?

Rovshana Aslanli's colleagues are Kenan Amirli, Nargiz Askerova, Orxan Agayev, Osman Yolchuyev and more.

Colleagues at XalqBank ASC

Leading expert of Business and Consumer Loans Analysis Department of Credit Office
Hüquqi şəxslərin kreditləşməsi üzrə mütəxəssis
IT Support Technician

Prospect on LinkedIn

Find verified emails and direct dial mobile numbers of contacts on LinkedIn, and sync them with your CRM instantly
Download ExtensionRepresents linkedin prospector
Browse Apollo's Directories

"We love the interface, the experience, and most importantly… the results."

Erik Straub

Chief Marketing Officer, Kickfurther

"Using Apollo, we’ve solved the biggest problem for every business, the lead problem. We are now constrained by sales time and no longer lack interested prospects."

Michael Transon

CEO, Victorious

Ready to try it out?

Get started for free, then add your whole team. You can always talk to sales if you’re interested in advanced plans.