Sheila Lith

Senior Functional Application Manager | Dutch State Treasury Agency at Ministerie van Financiën

Sheila Lith's Professional Contact Details

Sheila Lith's Current Company Details

Het ministerie van Financiën werkt aan een financieel gezond Nederland. Het ministerie zorgt met de Belastingdienst voor een groot deel van de inkomsten van de overheid en ziet aan de andere kant toe op een doe...
Het ministerie van Financiën werkt aan een financieel gezond Nederland. Het ministerie zorgt met de Belastingdienst voor een groot deel van de inkomsten van de overheid en ziet aan de andere kant toe op een doelmatige besteding van het overheidsgeld. Financiën is verantwoordelijk voor de fiscale wetgeving en maakt daarnaast regels voor een goed functionerende financiële sector en het toezicht daarop. In Europa en in de rest van de wereld behartigt het ministerie de financiële belangen van Nederland.Meer informatie over het ministerie van Financiën vind je op www.rijksoverheid.nl/fin.
rijksbegroting
buitenlandse financiele betrekkingen
financiele markten
staatsdeelnemingen
publiek private investeringen pps
ppi
fiscaal beleid
fiscale wetgeving
financiele wetgeving
financieeleconomisch beleid
auditbeleid
government administration

Sheila Lith's Work History and Education

Ministerie van Financiën
Senior Functional Application Manager | Dutch State Treasury Agency
2020 - Present
Nederlandse Arbeidsinspectie
Senior functioneel beheerder/Product Owner | Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
2018 - 2020 • 2 years
Logius
Senior Ketenbeheerder levering DigiD | Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties
2017 - 2018 • 1 year
NIBC Bank
Dealing room Support
2007 - 2017 • 10 years
Centric
Support Engineer Dealing Room
2004 - 2005 • 1 year

Frequently Asked Questions about Sheila Lith


What company does Sheila Lith work for?

Sheila Lith works for Ministerie van Financiën.

What is Sheila Lith's role at Ministerie van Financiën?

Sheila Lith's role at Ministerie van Financiën is Senior Functional Application Manager | Dutch State Treasury Agency.

What is Sheila Lith's email address?

Sheila Lith's email address is s**@minfin.cw.

What is Sheila Lith's business email address?

Sheila Lith's business email address is s**@minfin.cw.

What industry does Sheila Lith work in?

Sheila Lith works in the Government Administration industry.

Who are Sheila Lith's colleagues?

Sheila Lith's colleagues are Ahmad Helou, Anna Goagoses, Desiree Wijnen, Jos Klink and more.
minister of finance
Administrative Officer
Hoofd afdeling Kaderstelling, Directie Financieel-Economische Zaken

Prospect on LinkedIn

Find verified emails and direct dial mobile numbers of contacts on LinkedIn, and sync them with your CRM instantly
Download ExtensionRepresents linkedin prospector
Browse Apollo's Directories

"We love the interface, the experience, and most importantly… the results."

Erik Straub

Chief Marketing Officer, Kickfurther

"Using Apollo, we’ve solved the biggest problem for every business, the lead problem. We are now constrained by sales time and no longer lack interested prospects."

Michael Transon

CEO, Victorious

Ready to try it out?

Get started for free, then add your whole team. You can always talk to sales if you’re interested in advanced plans.