Stefan Ostling's Professional Contact Details

HQ
010-482 80 00
Company

Stefan Ostling's Current Company Details

Mellanskog är skogsägare som samverkar för ett fritt, lönsamt och ansvarsfullt skogsbruk. Vi verkar för marknadsmässiga virkespriser, samt erbjuder skoglig service som gör det enklare att äga och sköta skog.Dry...
Mellanskog är skogsägare som samverkar för ett fritt, lönsamt och ansvarsfullt skogsbruk. Vi verkar för marknadsmässiga virkespriser, samt erbjuder skoglig service som gör det enklare att äga och sköta skog.Drygt hälften av alla skogsägare i Mellansverige är medlemmar i Skogsägarna Mellanskog. Föreningen bedriver virkesförmedling och skogsbruksverksamhet i Härjedalen, Hälsingland, Dalarna, Värmland, Gästrikland, Uppland, Södermanland, Västmanland, Närke och Gotland.Mellanskog ägs av ca 27 000 skogsägare som valt att vara medlemmar, men vi hjälper även andra skogsägare. Vi arbetar för höga och rättvisa virkespriser och förhandlar med de köpande industrierna för att få så bra priser som möjligt. Vi säljer våra medlemmars virke och ju större volym vi hanterar desto större blir vår påverkan.
skogsagarforening
skoglig radgivning
skogsbruk
skogliga tjanster
paper & forest products
paper & forest product manufacturing

Stefan Ostling's Work History and Education

Mellanskog
Skoglig rådgivare
2021 - Present
Biometria
Distriktschef
2019 - 2021 • 2 years
Gästrike Räddningstjänst
RIB Brandman
2000 - 2017 • 17 years

Frequently Asked Questions about Stefan Ostling


What company does Stefan Ostling work for?

Stefan Ostling works for Mellanskog.

What is Stefan Ostling's role at Mellanskog?

Stefan Ostling's role at Mellanskog is Skoglig rådgivare.

What is Stefan Ostling's email address?

Stefan Ostling's email address is s**@mellanskog.se.

What is Stefan Ostling's business email address?

Stefan Ostling's business email address is s**@mellanskog.se.

What is Stefan Ostling's HQ phone number?

Stefan Ostling's HQ phone number is 010-482 80 00.

What industry does Stefan Ostling work in?

Stefan Ostling works in the Paper & Forest Products industry.

Who are Stefan Ostling's colleagues?

Stefan Ostling's colleagues are Johan Mark, Gunnar Bjorkholm, Joe Eriksson, Kerstin Kungsman and more.

Colleagues at Mellanskog

Redovisningschef
Vikarierande skoglig rådgivare
Grafisk formgivare
Produktionsledare

Prospect on LinkedIn

Find verified emails and direct dial mobile numbers of contacts on LinkedIn, and sync them with your CRM instantly
Download ExtensionRepresents linkedin prospector
Browse Apollo's Directories

"We love the interface, the experience, and most importantly… the results."

Erik Straub

Chief Marketing Officer, Kickfurther

"Using Apollo, we’ve solved the biggest problem for every business, the lead problem. We are now constrained by sales time and no longer lack interested prospects."

Michael Transon

CEO, Victorious

Ready to try it out?

Get started for free, then add your whole team. You can always talk to sales if you’re interested in advanced plans.