Unn Slatsveen's Professional Contact Details

Location
Oslo, Oslo
Company

Unn Slatsveen's Current Company Details

Norsk Rørallianse AS ble etablert i 2002 og er en strategisk allianse mellom 11 store, velrenommerte regionale norske rørentreprenører, der målet er gjennom samarbeid å styrke fremtidig konkurranseevne og utvik...
Norsk Rørallianse AS ble etablert i 2002 og er en strategisk allianse mellom 11 store, velrenommerte regionale norske rørentreprenører, der målet er gjennom samarbeid å styrke fremtidig konkurranseevne og utvikling. NRA skal bistå og aktivt medvirke til at eierbedriftene kan ta ut stordriftsfordeler, samtidig som de opprettholder og videreutvikler sin lokale/regionale forankring, eierskap, markedskjennskap og merkevare. Vi organiserer viktige funksjoner og oppgaver i felles regi, for å fremme effektivisering, positive synergier og bedre økonomisk uttelling for den enkelte deltaker. Vi involverer og benytter den betydelige kompetanse deltakerbedriftene besitter i våre felles satsinger og tiltak. Rørentreprenørene i NRA er etablert med virksomhet på over 35 ulike forretningssteder rundt om i landet. Bedriftene sysselsetter tilsammen over 2.000 ansatte. Samlet omsetning i 2015 var 2.8 milliarder kroner, der 2.0 var total rør-omsetning. Dette gjør NRA til en betydelig aktør i det norske VVS-markedet. Alle i NRA har prosjektmarkedet som hovedsatsingsområde og driver stort i det profesjonelle markedet, både med virksomhet innen nybygg, rehabilitering, vedlikehold og mot næringslivskunder. De er også godt engasjert i privatkundemarkedet med nybygg, service og modernisering/rehabilitering og drift av VVS-butikker.
rorentreprenor
total entreprise
industribygg
offentlige bygg og naeringsbygg
boliginnstallasjoner
prosjekterende
nybygg
rehabilitering
rorlegging
sprinkler
construction

Unn Slatsveen's Work History and Education

Konekta AS
Prosjekt- og innkjøpssjef
2022 - Present
Frisk Utvikling AS
Veileder - Avklaring
2021 - 2022 • 10 months
Meny Norway
Category Manager
2004 - 2010 • 6 years
Elkjøp Nordic AS (part of Currys plc)
Purchasing assistent
1992 - 2002 • 11 years

Frequently Asked Questions about Unn Slatsveen


What company does Unn Slatsveen work for?

Unn Slatsveen works for Konekta AS.

What is Unn Slatsveen's role at Konekta AS?

Unn Slatsveen's role at Konekta AS is Prosjekt- og innkjøpssjef.

What is Unn Slatsveen's email address?

Unn Slatsveen's email address is u**@konekta.no.

What is Unn Slatsveen's business email address?

Unn Slatsveen's business email address is u**@konekta.no.

What industry does Unn Slatsveen work in?

Unn Slatsveen works in the Construction industry.

Who are Unn Slatsveen's colleagues?

Unn Slatsveen's colleagues are Andreas Knutsen, Sture Dyb and Line Dyb.

Colleagues at Konekta AS

Tall- og Rapporteringsansvarlig
Administrerende Direktør

Prospect on LinkedIn

Find verified emails and direct dial mobile numbers of contacts on LinkedIn, and sync them with your CRM instantly
Download ExtensionRepresents linkedin prospector
Browse Apollo's Directories

"We love the interface, the experience, and most importantly… the results."

Erik Straub

Chief Marketing Officer, Kickfurther

"Using Apollo, we’ve solved the biggest problem for every business, the lead problem. We are now constrained by sales time and no longer lack interested prospects."

Michael Transon

CEO, Victorious

Ready to try it out?

Get started for free, then add your whole team. You can always talk to sales if you’re interested in advanced plans.